XSPY - KQXSPY - Xổ số Phú Yên - Bảng kết quả xổ số Phú Yên hôm nay

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 10/06/2024

G.Tám

79

G.Bảy

450

G.Sáu

9718

6270

1081

G.Năm

1177

G.Tư

50290

50779

73449

41375

07553

62374

99856

G.Ba

62666

93448

G.Nhì

39039

G.Nhất

07448

Đ.Biệt

248292

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2  
3 9
4 8 8 9
5 0 3 6
6 6
7 0 4 5 7 9
8 1
9 0 2
Lô tô Đuôi
5 7 9 0
8 1
9 2
5 3
7 4
7 5
5 6 6
7 7
1 4 4 8
3 4 7 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 03/06/2024

G.Tám

68

G.Bảy

841

G.Sáu

3940

3386

0929

G.Năm

1053

G.Tư

16482

06804

77827

34762

80709

78495

47764

G.Ba

82269

90592

G.Nhì

17753

G.Nhất

46103

Đ.Biệt

959209

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 9 9
1  
2 7 9
3  
4 0 1
5 3 3
6 2 4 9
7  
8 2 6
9 2 5
Lô tô Đuôi
4 0
4 1
6 8 9 2
0 5 5 3
0 6 4
9 5
8 6
2 7
  8
0 0 2 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 27/05/2024

G.Tám

36

G.Bảy

375

G.Sáu

3057

8466

0270

G.Năm

3618

G.Tư

03302

01559

49520

70970

89334

91406

56088

G.Ba

26659

85592

G.Nhì

96915

G.Nhất

59743

Đ.Biệt

362471

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 6
1 5 8
2 0
3 4
4 3
5 7 9 9
6 6
7 0 0 1 5
8 8
9 2
Lô tô Đuôi
2 7 7 0
7 1
0 9 2
4 3
3 4
1 7 5
0 6 6
5 7
1 8 8
5 5 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 20/05/2024

G.Tám

54

G.Bảy

961

G.Sáu

5984

8718

3841

G.Năm

2429

G.Tư

06386

39864

27875

67554

12858

05105

44275

G.Ba

95207

08484

G.Nhì

22058

G.Nhất

80839

Đ.Biệt

042509

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 7 9
1 8
2 9
3 9
4 1
5 4 8 8
6 1 4
7 5 5
8 4 4 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 6 1
  2
  3
5 6 8 8 4
0 7 7 5
8 6
0 7
1 5 5 8
0 2 3 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 13/05/2024

G.Tám

97

G.Bảy

354

G.Sáu

1784

1763

5820

G.Năm

1102

G.Tư

35335

94493

05715

65211

49249

05252

01946

G.Ba

15224

19334

G.Nhì

29191

G.Nhất

65390

Đ.Biệt

011632

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 1 5
2 0 4
3 2 4 5
4 6 9
5 2 4
6 3
7  
8 4
9 0 1 3
Lô tô Đuôi
2 9 0
1 9 1
0 3 5 2
6 9 3
2 3 5 8 4
1 3 5
4 6
  7
  8
4 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 06/05/2024

G.Tám

31

G.Bảy

509

G.Sáu

1450

3141

0876

G.Năm

9121

G.Tư

30134

07411

75971

11224

40751

51334

75199

G.Ba

95466

28827

G.Nhì

12820

G.Nhất

87606

Đ.Biệt

416753

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 06/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 1
2 0 1 4 7
3 4 4
4 1
5 0 1 3
6 6
7 1 6
8  
9 9
Lô tô Đuôi
2 5 0
1 2 4 5 7 1
  2
5 3
2 3 3 4
  5
0 6 7 6
2 7
  8
0 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 29/04/2024

G.Tám

47

G.Bảy

810

G.Sáu

3320

8690

4475

G.Năm

1636

G.Tư

62853

00827

31644

76271

95066

09004

50691

G.Ba

18028

71530

G.Nhì

07966

G.Nhất

77107

Đ.Biệt

629502

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 29/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 7
1 0
2 0 7 8
3 0 6
4 4
5 3
6 6 6
7 1 5
8  
9 0 1
Lô tô Đuôi
1 2 3 9 0
7 9 1
0 2
5 3
0 4 4
7 5
3 6 6 6
0 2 7
2 8
  9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 22/04/2024

G.Tám

64

G.Bảy

124

G.Sáu

7964

9410

1932

G.Năm

0895

G.Tư

94198

25584

63324

77880

45528

47113

67579

G.Ba

32714

36647

G.Nhì

70918

G.Nhất

29163

Đ.Biệt

939149

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 22/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 3 4 8
2 4 4 8
3 2
4 7 9
5  
6 3 4
7 9
8 0 4
9 5 8
Lô tô Đuôi
1 8 0
  1
3 2
1 6 3
1 2 2 6 8 4
9 5
  6
4 7
1 2 9 8
4 7 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 15/04/2024

G.Tám

23

G.Bảy

536

G.Sáu

3097

9394

8815

G.Năm

1210

G.Tư

82446

33408

67129

81691

02728

33121

14597

G.Ba

95364

04717

G.Nhì

72318

G.Nhất

78435

Đ.Biệt

049036

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 15/04/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 5 7 8
2 1 8 9
3 5 6 6
4 6
5  
6 4
7  
8  
9 1 4 7 7
Lô tô Đuôi
1 0
2 9 1
  2
  3
6 9 4
1 3 5
3 3 4 6
1 9 9 7
0 1 2 8
2 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 08/04/2024

G.Tám

59

G.Bảy

738

G.Sáu

4307

7637

3242

G.Năm

5053

G.Tư

43529

53158

82142

62509

79922

14362

10643

G.Ba

30371

90203

G.Nhì

52560

G.Nhất

05277

Đ.Biệt

905943

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 08/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 9
1  
2 2 9
3 7 8
4 2 2 3 3
5 3 8
6 0 2
7 1 7
8  
9  
Lô tô Đuôi
6 0
7 1
2 4 4 6 2
0 4 4 5 3
  4
  5
  6
0 3 7 7
3 5 8
0 2 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 01/04/2024

G.Tám

43

G.Bảy

334

G.Sáu

2807

8469

4139

G.Năm

4910

G.Tư

98968

17140

69448

32862

82028

56326

90984

G.Ba

72307

89792

G.Nhì

28699

G.Nhất

56300

Đ.Biệt

729799

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 01/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 7
1 0
2 6 8
3 4 9
4 0 8
5  
6 2 8 9
7  
8 4
9 2 9 9
Lô tô Đuôi
0 1 4 0
  1
6 9 2
  3
3 8 4
  5
2 6
0 0 7
2 4 6 8
3 6 9 9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 25/03/2024

G.Tám

28

G.Bảy

600

G.Sáu

6970

7025

5048

G.Năm

8020

G.Tư

16710

51138

80944

95102

27055

66653

54540

G.Ba

00984

20834

G.Nhì

55891

G.Nhất

42287

Đ.Biệt

112501

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 25/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2
1 0
2 0 5
3 4 8
4 0 4 8
5 3 5
6  
7 0
8 4 7
9 1
Lô tô Đuôi
0 1 2 4 7 0
0 9 1
0 2
5 3
3 4 8 4
2 5 5
  6
8 7
3 4 8
  9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 18/03/2024

G.Tám

64

G.Bảy

811

G.Sáu

2285

2889

1635

G.Năm

4972

G.Tư

38185

95142

27920

48726

52957

19543

69064

G.Ba

00088

61809

G.Nhì

42152

G.Nhất

38858

Đ.Biệt

097850

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 18/03/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 1
2 0 6
3 5
4 2 3
5 0 2 7 8
6 4
7 2
8 5 5 8 9
9  
Lô tô Đuôi
2 5 0
1 1
4 5 7 2
4 3
6 4
3 8 8 5
2 6
5 7
5 8 8
0 8 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 11/03/2024

G.Tám

80

G.Bảy

846

G.Sáu

9762

2961

7811

G.Năm

9612

G.Tư

85724

69628

11262

64258

48251

77686

57715

G.Ba

72412

63743

G.Nhì

73083

G.Nhất

03384

Đ.Biệt

076557

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 11/03/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 2 2 5
2 4 8
3  
4 3 6
5 1 7 8
6 1 2 2
7  
8 3 4 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
1 5 6 1
1 1 6 6 2
4 8 3
2 8 4
1 5
4 8 6
5 7
2 5 8
  9
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop