XSPY - KQXSPY - Xổ số Phú Yên - Bảng kết quả xổ số Phú Yên hôm nay

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 19/02/2024

G.Tám

14

G.Bảy

313

G.Sáu

7562

3162

5993

G.Năm

6286

G.Tư

43616

91135

77360

48557

74166

48099

62355

G.Ba

70853

33236

G.Nhì

29784

G.Nhất

58242

Đ.Biệt

390264

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
6 0
  1
4 6 6 2
1 5 9 3
6 8 4
3 5 5
1 3 6 8 6
5 7
  8
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 12/02/2024

G.Tám

96

G.Bảy

567

G.Sáu

8715

1882

2844

G.Năm

1128

G.Tư

44630

17869

56139

47032

92397

72680

76953

G.Ba

88573

06887

G.Nhì

71007

G.Nhất

43618

Đ.Biệt

246385

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 12/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7
Lô tô Đuôi
3 8 0
  1
3 8 2
5 7 3
4 4
1 8 5
  6
0 6 8 9 7
1 2 8
3 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 05/02/2024

G.Tám

43

G.Bảy

004

G.Sáu

0821

9334

7760

G.Năm

9636

G.Tư

18081

64488

47841

13299

81918

80456

13703

G.Ba

32223

14176

G.Nhì

67876

G.Nhất

44115

Đ.Biệt

984658

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
6 0
2 4 8 1
  2
0 2 3
0 3 4
1 5
3 5 7 7 6
  7
1 5 8 8
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 29/01/2024

G.Tám

24

G.Bảy

030

G.Sáu

2335

7262

9184

G.Năm

6551

G.Tư

45694

85342

32996

27496

19273

94056

71712

G.Ba

19872

13877

G.Nhì

41171

G.Nhất

19967

Đ.Biệt

632127

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 29/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6
Lô tô Đuôi
3 0
5 7 1
1 4 6 7 2
7 3
8 9 4
3 5
5 9 9 6
2 6 7 7
  8
  9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 22/01/2024

G.Tám

48

G.Bảy

989

G.Sáu

6811

0815

9989

G.Năm

4128

G.Tư

46858

05935

64452

40758

29989

51520

21806

G.Ba

19967

58722

G.Nhì

20938

G.Nhất

60758

Đ.Biệt

760075

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 22/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  
Lô tô Đuôi
2 0
1 1
2 5 2
  3
  4
1 3 7 5
0 6
6 7
2 3 5 5 5 8
8 8 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 15/01/2024

G.Tám

14

G.Bảy

002

G.Sáu

8620

0787

8507

G.Năm

8031

G.Tư

37453

65199

00412

75170

51173

24730

52722

G.Ba

30949

03464

G.Nhì

13230

G.Nhất

60610

Đ.Biệt

591812

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 15/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9
Lô tô Đuôi
1 2 3 3 7 0
3 1
0 1 1 2 2
5 7 3
6 4
  5
  6
0 8 7
  8
4 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 08/01/2024

G.Tám

68

G.Bảy

827

G.Sáu

6286

0592

6719

G.Năm

1472

G.Tư

36231

51116

94763

58228

35666

43316

01490

G.Ba

76392

37304

G.Nhì

28963

G.Nhất

96947

Đ.Biệt

112673

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 08/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 6 6 9
2 7 8
3 1
4 7
5  
6 3 3 6
7 2 3
8 6
9 0 2 2
Lô tô Đuôi
9 0
3 1
7 9 9 2
6 6 7 3
0 4
  5
1 1 6 8 6
2 4 7
2 8
1 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 01/01/2024

G.Tám

75

G.Bảy

395

G.Sáu

0298

7528

1106

G.Năm

1663

G.Tư

79230

79372

24005

28168

85905

23699

35689

G.Ba

00979

51198

G.Nhì

03290

G.Nhất

70416

Đ.Biệt

353596

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 01/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 5 6
1 6
2 8
3 0
4  
5  
6 3 8
7 2 9
8 9
9 0 5 6 8 8 9
Lô tô Đuôi
3 9 0
  1
7 2
6 3
  4
0 0 9 5
0 1 9 6
  7
2 6 9 9 8
7 8 9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 25/12/2023

G.Tám

83

G.Bảy

993

G.Sáu

7837

9281

7632

G.Năm

4581

G.Tư

54835

19743

25038

96823

66738

07087

62528

G.Ba

66070

35839

G.Nhì

32589

G.Nhất

98040

Đ.Biệt

250989

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 25/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 8
3 2 5 7 8 8 9
4 0 3
5  
6  
7 0
8 1 1 7 9 9
9 3
Lô tô Đuôi
4 7 0
8 8 1
3 2
2 4 9 3
  4
3 5
  6
3 8 7
2 3 3 8
3 8 8 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 18/12/2023

G.Tám

18

G.Bảy

816

G.Sáu

5690

8795

9271

G.Năm

1184

G.Tư

25127

36982

23571

36368

33112

59197

07002

G.Ba

52234

08719

G.Nhì

07330

G.Nhất

32139

Đ.Biệt

253924

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 18/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2 6 9
2 4 7
3 0 4 9
4  
5  
6 8
7 1 1
8 2 4
9 0 5 7
Lô tô Đuôi
3 9 0
7 7 1
0 1 8 2
  3
2 3 8 4
9 5
1 6
2 9 7
6 8
1 3 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 11/12/2023

G.Tám

85

G.Bảy

024

G.Sáu

1059

4902

9317

G.Năm

1032

G.Tư

38897

78859

55193

93591

80815

91063

87396

G.Ba

86338

33170

G.Nhì

08949

G.Nhất

95620

Đ.Biệt

903242

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 11/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5 7
2 0 4
3 2 8
4 2 9
5 9 9
6 3
7 0
8  
9 1 3 6 7
Lô tô Đuôi
2 7 0
9 1
0 3 4 2
6 9 3
2 4
1 5
9 6
1 9 7
3 8
4 5 5 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

XSPY ngày 04/12/2023

G.Tám

48

G.Bảy

538

G.Sáu

6373

7906

5112

G.Năm

4112

G.Tư

53106

73570

49262

82974

01789

90873

80428

G.Ba

83764

81812

G.Nhì

56043

G.Nhất

94152

Đ.Biệt

669872

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 6
1 2 2 2
2 8
3 8
4 3
5 2
6 2 4
7 0 2 3 3 4
8 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
  1
1 1 1 5 6 7 2
4 7 7 3
6 7 4
  5
0 0 6
  7
2 3 8
8 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

XSPY ngày 27/11/2023

G.Tám

98

G.Bảy

366

G.Sáu

9789

5888

1759

G.Năm

1490

G.Tư

90640

50400

00737

90445

02023

09946

03153

G.Ba

47548

29131

G.Nhì

43203

G.Nhất

27775

Đ.Biệt

401919

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 27/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 3
1 9
2 3
3 1 7
4 0 5 6 8
5 3 9
6 6
7 5
8 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
0 4 9 0
3 1
  2
0 2 5 3
  4
4 7 5
4 6 6
3 7
4 8 8
1 5 8 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY ngày 20/11/2023

G.Tám

34

G.Bảy

671

G.Sáu

0706

7225

5712

G.Năm

1798

G.Tư

35979

66546

75325

56101

03710

42995

46303

G.Ba

00806

36694

G.Nhì

40166

G.Nhất

87226

Đ.Biệt

829687

Bảng Loto xổ số Phú Yên ngày 20/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 6 6
1 0 2
2 5 5 6
3  
4 6
5  
6 6
7 1 9
8 7
9 4 5 8
Lô tô Đuôi
1 0
0 7 1
1 2
0 3
9 4
2 2 9 5
0 0 2 4 6 6
8 7
9 8
7 9
XSPY - KQXSPY- Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Phú Yên cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSPY mở thưởng các ngày trước đó.

XSPY - KQXSPY - Dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Phú Yên (XSMN PY) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Phú Yên ở kênh nào

- Kết quả xổ số Phú Yên được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Phú Yên siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop