XSQB - KQXSQB - Xổ số Quảng Bình - Bảng kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB ngày 13/06/2024

G.Tám

70

G.Bảy

683

G.Sáu

6647

0593

8352

G.Năm

7130

G.Tư

10260

99781

07493

26615

58886

51426

86473

G.Ba

47466

45625

G.Nhì

04855

G.Nhất

37000

Đ.Biệt

106727

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 5
2 5 6 7
3 0
4 7
5 2 5
6 0 6
7 3
8 1 3 6
9 3 3
Lô tô Đuôi
0 3 6 0
8 1
5 2
7 8 9 9 3
  4
1 2 5 5
2 6 8 6
2 4 7
  8
  9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB ngày 06/06/2024

G.Tám

53

G.Bảy

990

G.Sáu

4086

2953

6625

G.Năm

1128

G.Tư

93551

40246

31750

40031

20434

22726

36554

G.Ba

81924

34899

G.Nhì

52675

G.Nhất

22060

Đ.Biệt

033997

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 4 5 6 8
3 1 4
4 6
5 0 1 3 4
6 0
7 5
8 6
9 0 7 9
Lô tô Đuôi
5 6 9 0
3 5 1
  2
5 3
2 3 5 4
2 7 5
2 4 8 6
9 7
2 8
9 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB ngày 30/05/2024

G.Tám

58

G.Bảy

321

G.Sáu

9291

0270

1862

G.Năm

1589

G.Tư

64552

28620

74029

63065

48133

13244

09830

G.Ba

12231

97185

G.Nhì

02029

G.Nhất

41291

Đ.Biệt

929844

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 1 9 9
3 0 1 3
4 4 4
5 2
6 2 5
7 0
8 5 9
9 1 1
Lô tô Đuôi
2 3 7 0
2 3 9 9 1
5 6 2
3 3
4 4 4
6 8 5
  6
  7
  8
2 2 8 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB ngày 23/05/2024

G.Tám

43

G.Bảy

465

G.Sáu

6296

2806

8918

G.Năm

0892

G.Tư

98001

71124

94815

08705

93489

58973

32663

G.Ba

87663

27331

G.Nhì

84043

G.Nhất

83963

Đ.Biệt

052696

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 6
1 5 8
2 4
3 1
4 3
5  
6 3 3 3 5
7 3
8 9
9 2 6 6
Lô tô Đuôi
  0
0 3 1
9 2
4 6 6 6 7 3
2 4
0 1 6 5
0 9 9 6
  7
1 8
8 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB ngày 16/05/2024

G.Tám

53

G.Bảy

868

G.Sáu

9249

8649

5274

G.Năm

1492

G.Tư

34502

13226

60662

35486

00492

29885

61608

G.Ba

61783

14335

G.Nhì

71855

G.Nhất

37910

Đ.Biệt

843919

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 8
1 0 9
2 6
3 5
4 9 9
5 5
6 2 8
7 4
8 3 5 6
9 2 2
Lô tô Đuôi
1 0
  1
0 6 9 9 2
8 3
7 4
3 5 8 5
2 8 6
  7
0 6 8
1 4 4 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB ngày 09/05/2024

G.Tám

14

G.Bảy

527

G.Sáu

5404

1700

1800

G.Năm

6803

G.Tư

12815

16997

12581

53627

67846

92492

23085

G.Ba

51368

54267

G.Nhì

28471

G.Nhất

90900

Đ.Biệt

592097

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 0 3 4
1 5
2 7 7
3  
4 6
5  
6 7 8
7 1
8 1 5
9 2 7 7
Lô tô Đuôi
0 0 0 0
7 8 1
9 2
0 3
0 4
1 8 5
4 6
2 2 6 9 9 7
6 8
  9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB ngày 02/05/2024

G.Tám

65

G.Bảy

854

G.Sáu

3404

8229

7849

G.Năm

3717

G.Tư

14340

06017

72466

10623

52914

21495

97732

G.Ba

34937

44138

G.Nhì

78617

G.Nhất

68060

Đ.Biệt

249510

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 0 4 7 7 7
2 3 9
3 2 7 8
4 0 9
5 4
6 0 6
7  
8  
9 5
Lô tô Đuôi
1 4 6 0
  1
3 2
2 3
0 1 5 4
9 5
6 6
1 1 1 3 7
3 8
2 4 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB ngày 25/04/2024

G.Tám

81

G.Bảy

707

G.Sáu

0986

2003

4671

G.Năm

3792

G.Tư

69064

61452

76676

47680

76922

32246

52555

G.Ba

45842

03050

G.Nhì

41964

G.Nhất

15447

Đ.Biệt

137522

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 7
1  
2 2 2
3  
4 2 6 7
5 0 2 5
6 4 4
7 1 6
8 0 6
9 2
Lô tô Đuôi
5 8 0
7 1
2 2 4 5 9 2
0 3
6 6 4
5 5
4 7 8 6
0 4 7
  8
  9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB ngày 18/04/2024

G.Tám

17

G.Bảy

016

G.Sáu

6008

3529

6495

G.Năm

0246

G.Tư

26245

43567

92375

81332

28233

71551

86623

G.Ba

17987

58318

G.Nhì

74516

G.Nhất

20204

Đ.Biệt

559649

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 8
1 6 6 8
2 3 9
3 2 3
4 5 6 9
5 1
6 7
7 5
8 7
9 5
Lô tô Đuôi
  0
5 1
3 2
2 3 3
0 4
4 7 9 5
1 1 4 6
6 8 7
0 1 8
2 4 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB ngày 11/04/2024

G.Tám

50

G.Bảy

421

G.Sáu

6841

1420

2442

G.Năm

9215

G.Tư

70438

67352

99590

10561

61055

50332

93997

G.Ba

76751

47916

G.Nhì

50938

G.Nhất

61314

Đ.Biệt

597576

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 5 6
2 0 1
3 2 8 8
4 1 2
5 1 2 5
6 1
7 6
8  
9 0 7
Lô tô Đuôi
2 9 0
2 4 5 6 1
3 4 5 2
  3
1 4
1 5 5
1 7 6
9 7
3 3 8
  9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB ngày 04/04/2024

G.Tám

23

G.Bảy

722

G.Sáu

7054

7369

0722

G.Năm

7751

G.Tư

76739

66768

96024

35780

49429

23121

00044

G.Ba

25568

72452

G.Nhì

27862

G.Nhất

19466

Đ.Biệt

610560

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 2 2 4 9
3 9
4 4
5 1 2 4
6 0 2 6 8 8 9
7  
8 0
9  
Lô tô Đuôi
6 8 0
2 5 1
2 2 5 6 2
  3
2 4 5 4
  5
6 6
  7
6 6 8
2 3 6 9

SXQB - Kết Quả Sổ Xố Quảng Bình

XSQB ngày 28/03/2024

G.Tám

56

G.Bảy

119

G.Sáu

5223

6944

3345

G.Năm

5662

G.Tư

37627

85555

10913

71049

47802

66685

73775

G.Ba

66627

59439

G.Nhì

60951

G.Nhất

01239

Đ.Biệt

447955

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 3 9
2 3 7 7
3 9 9
4 4 5 9
5 1 5 5
6 2
7 5
8 5
9  
Lô tô Đuôi
  0
5 1
0 6 2
1 2 3
4 4
4 5 5 7 8 5
  6
2 2 7
  8
1 3 3 4 9

XSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình Hôm Nay

XSQB ngày 21/03/2024

G.Tám

87

G.Bảy

328

G.Sáu

7054

7861

7316

G.Năm

5935

G.Tư

18259

41260

30755

30034

41296

63840

29042

G.Ba

14063

84170

G.Nhì

05509

G.Nhất

29486

Đ.Biệt

882454

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 6
2 8
3 4 5
4 0 2
5 4 4 5 9
6 0 1 3
7 0
8 6
9 6
Lô tô Đuôi
4 6 7 0
6 1
4 2
6 3
3 5 5 4
3 5 5
1 8 9 6
  7
2 8
0 5 9

KQXSQB - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình

XSQB ngày 14/03/2024

G.Tám

49

G.Bảy

516

G.Sáu

2552

6620

9737

G.Năm

5101

G.Tư

51612

33282

45390

71623

95356

57612

15173

G.Ba

24496

83458

G.Nhì

64709

G.Nhất

86391

Đ.Biệt

399171

Bảng Loto xổ số Quảng Bình ngày 14/03/2024
Đầu Lô tô
0 1 9
1 2 2 6
2 0 3
3 7
4  
5 2 6 8
6  
7 1 3
8 2
9 0 1 6
Lô tô Đuôi
2 9 0
0 7 9 1
1 1 5 8 2
2 7 3
  4
  5
1 5 9 6
3 7
5 8
0 9
XSQB - KQXSQB- Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Bình cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQB mở thưởng các ngày trước đó.

XSQB - KQXSQB - Dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Bình (XSMN QB) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Bình ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Bình được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Bình siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop