XSQT - KQXSQT - Xổ số Quảng Trị - Bảng kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 22/02/2024

G.Tám

35

G.Bảy

413

G.Sáu

6397

5377

9417

G.Năm

3370

G.Tư

23432

92180

01711

21227

19899

58175

34521

G.Ba

27120

55471

G.Nhì

65286

G.Nhất

69386

Đ.Biệt

839446

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 7
2 0 1 7
3 2
4 6
5  
6  
7 0 1 5 7
8 0 6 6
9 7 9
Lô tô Đuôi
2 7 8 0
1 2 7 1
3 2
1 3
  4
7 5
4 8 8 6
1 2 7 9 7
  8
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 15/02/2024

G.Tám

73

G.Bảy

674

G.Sáu

5510

6443

5118

G.Năm

1845

G.Tư

73226

74010

18703

53271

66589

29310

36070

G.Ba

58043

26611

G.Nhì

49120

G.Nhất

97325

Đ.Biệt

642858

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 0 0 0 1 8
2 0 5 6
3  
4 3 3 5
5 8
6  
7 0 1 4
8 9
9  
Lô tô Đuôi
1 1 1 2 7 0
1 7 1
  2
0 4 4 3
7 4
2 4 5
2 6
  7
1 5 8
8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 08/02/2024

G.Tám

09

G.Bảy

710

G.Sáu

4481

8399

9488

G.Năm

5227

G.Tư

98156

03119

74308

46547

78534

66715

59416

G.Ba

51909

79610

G.Nhì

63604

G.Nhất

21935

Đ.Biệt

385355

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 8 9
1 0 0 5 6 9
2 7
3 4 5
4 7
5 5 6
6  
7  
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 1 0
8 1
  2
  3
0 3 4
1 3 5 5
1 5 6
2 4 7
0 8 8
0 1 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 01/02/2024

G.Tám

25

G.Bảy

482

G.Sáu

0373

8587

5242

G.Năm

0628

G.Tư

15040

55782

15355

81048

35690

15441

64307

G.Ba

53394

42111

G.Nhì

12754

G.Nhất

60228

Đ.Biệt

185911

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 1 1
2 8 8
3  
4 0 1 2 8
5 4 5
6  
7 3
8 2 2 7
9 0 4
Lô tô Đuôi
4 9 0
1 1 4 1
4 8 8 2
7 3
5 9 4
5 5
  6
0 8 7
2 2 4 8
  9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 25/01/2024

G.Tám

88

G.Bảy

099

G.Sáu

6807

3006

2244

G.Năm

6085

G.Tư

15237

20729

27370

82598

28527

40573

35182

G.Ba

66211

54763

G.Nhì

97573

G.Nhất

98246

Đ.Biệt

437580

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 1
2 7 9
3 7
4 4 6
5  
6 3
7 0 3 3
8 0 2 5
9 8 9
Lô tô Đuôi
7 8 0
1 1
8 2
6 7 7 3
4 4
8 5
0 4 6
0 2 3 7
9 8
2 9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 18/01/2024

G.Tám

48

G.Bảy

775

G.Sáu

6253

7179

4205

G.Năm

5219

G.Tư

60391

21034

50036

00338

82779

86700

78719

G.Ba

01013

36343

G.Nhì

86727

G.Nhất

37277

Đ.Biệt

384727

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 5
1 3 9 9
2 7 7
3 4 6 8
4 3
5 3
6  
7 5 7 9 9
8  
9 1
Lô tô Đuôi
0 0
9 1
  2
1 4 5 3
3 4
0 7 5
3 6
2 2 7 7
3 8
1 1 7 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 11/01/2024

G.Tám

30

G.Bảy

812

G.Sáu

2496

6915

5974

G.Năm

5009

G.Tư

58708

74892

23403

63072

33369

25998

19915

G.Ba

94736

36343

G.Nhì

26086

G.Nhất

56651

Đ.Biệt

391035

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 8 9
1 2 5 5
2  
3 5 6
4 3
5 1
6 9
7 2 4
8 6
9 2 6 8
Lô tô Đuôi
  0
5 1
1 7 9 2
0 4 3
7 4
1 1 3 5
3 8 9 6
  7
0 9 8
0 6 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 04/01/2024

G.Tám

53

G.Bảy

383

G.Sáu

6125

5190

4675

G.Năm

4437

G.Tư

06141

04902

39707

60605

70805

02661

28749

G.Ba

55721

01574

G.Nhì

65957

G.Nhất

04491

Đ.Biệt

192601

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 5 5 7
1  
2 1 5
3 7
4 1 9
5 7
6 1
7 4 5
8 3
9 0 1
Lô tô Đuôi
9 0
0 2 4 6 9 1
0 2
8 3
7 4
0 0 2 7 5
  6
0 3 5 7
  8
4 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 28/12/2023

G.Tám

39

G.Bảy

932

G.Sáu

2748

8440

0432

G.Năm

5665

G.Tư

21059

04218

13810

48376

58599

81482

88704

G.Ba

74364

90783

G.Nhì

64688

G.Nhất

30903

Đ.Biệt

413452

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 4
1 0 8
2  
3 2 2
4 0 8
5 2 9
6 4 5
7 6
8 2 3 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
  1
3 3 5 8 2
0 8 3
0 6 4
6 5
7 6
  7
1 4 8 8
5 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 21/12/2023

G.Tám

38

G.Bảy

304

G.Sáu

2294

7618

0324

G.Năm

8028

G.Tư

43659

16732

17329

65941

68791

25209

82048

G.Ba

06285

42889

G.Nhì

94692

G.Nhất

89693

Đ.Biệt

588741

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 9
1 8
2 4 8 9
3 2
4 1 1 8
5 9
6  
7  
8 5 9
9 1 2 3 4
Lô tô Đuôi
  0
4 4 9 1
3 9 2
9 3
0 2 9 4
8 5
  6
  7
1 2 4 8
0 2 5 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 14/12/2023

G.Tám

34

G.Bảy

570

G.Sáu

3524

3462

3078

G.Năm

8640

G.Tư

03658

29240

84589

69924

21976

64054

05687

G.Ba

44022

41171

G.Nhì

58484

G.Nhất

45160

Đ.Biệt

569766

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 4 4
3  
4 0 0
5 4 8
6 0 2 6
7 0 1 6 8
8 4 7 9
9  
Lô tô Đuôi
4 4 6 7 0
7 1
2 6 2
  3
2 2 5 8 4
  5
6 7 6
8 7
5 7 8
8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

XSQT ngày 07/12/2023

G.Tám

42

G.Bảy

759

G.Sáu

8459

0532

2233

G.Năm

8074

G.Tư

07611

47622

68267

36311

74303

64813

57599

G.Ba

86888

60716

G.Nhì

11976

G.Nhất

12789

Đ.Biệt

274609

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 9
1 1 1 3 6
2 2
3 2 3
4  
5 9 9
6 7
7 4 6
8 8 9
9 9
Lô tô Đuôi
  0
1 1 1
2 3 2
0 1 3 3
7 4
  5
1 7 6
6 7
8 8
0 5 5 8 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

XSQT ngày 30/11/2023

G.Tám

96

G.Bảy

401

G.Sáu

3195

9714

1737

G.Năm

8319

G.Tư

80828

89750

04965

36265

97086

66145

72587

G.Ba

07307

19087

G.Nhì

36566

G.Nhất

12551

Đ.Biệt

627606

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 6 7
1 4 9
2 8
3 7
4 5
5 0 1
6 5 5 6
7  
8 6 7 7
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
0 5 1
  2
  3
1 4
4 6 6 9 5
0 6 8 6
0 3 8 8 7
2 8
1 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT ngày 23/11/2023

G.Tám

48

G.Bảy

937

G.Sáu

8579

1886

5944

G.Năm

6430

G.Tư

88584

44163

85498

53197

61461

41829

68335

G.Ba

32099

60393

G.Nhì

49357

G.Nhất

44061

Đ.Biệt

192955

Bảng Loto xổ số Quảng Trị ngày 23/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 9
3 0 5 7
4 4
5 5 7
6 1 1 3
7 9
8 4 6
9 3 7 8 9
Lô tô Đuôi
3 0
6 6 1
  2
6 9 3
4 8 4
3 5 5
8 6
3 5 9 7
9 8
2 7 9 9
XSQT - KQXSQT- Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Quảng Trị cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSQT mở thưởng các ngày trước đó.

XSQT - KQXSQT - Dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Quảng Trị (XSMN QT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Quảng Trị ở kênh nào

- Kết quả xổ số Quảng Trị được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Quảng Trị siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop