XSST - KQXSST - Xổ số Sóc Trăng - Bảng kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 21/02/2024

G.Tám

93

G.Bảy

120

G.Sáu

5616

0448

1925

G.Năm

1870

G.Tư

53613

96181

25861

23858

11131

39076

52920

G.Ba

65328

25988

G.Nhì

39817

G.Nhất

09717

Đ.Biệt

425740

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6 7 7
2 0 0 5 8
3 1
4 0 8
5 8
6 1
7 0 6
8 1 8
9  
Lô tô Đuôi
2 2 4 7 0
3 6 8 1
  2
1 3
  4
2 5
1 7 6
1 1 7
2 4 5 8 8
  9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 14/02/2024

G.Tám

79

G.Bảy

169

G.Sáu

2577

6018

3090

G.Năm

7384

G.Tư

05968

23324

01261

45513

90511

01711

93711

G.Ba

50037

22652

G.Nhì

54961

G.Nhất

08226

Đ.Biệt

981141

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 1 1 3 8
2 4 6
3 7
4 1
5 2
6 1 1 8 9
7 7
8 4
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
1 1 1 4 6 6 1
5 2
1 3
2 8 4
  5
2 6
3 7 7
1 6 8
6 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 07/02/2024

G.Tám

25

G.Bảy

310

G.Sáu

6732

2068

8168

G.Năm

8066

G.Tư

44390

45402

95194

91230

67685

19220

29191

G.Ba

21692

86756

G.Nhì

57138

G.Nhất

74862

Đ.Biệt

090196

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0 2
1 0
2 0
3 0 2 8
4  
5 6
6 2 6 8 8
7  
8 5
9 0 1 2 4 6
Lô tô Đuôi
1 2 3 9 0
9 1
0 3 6 9 2
  3
9 4
8 5
5 6 9 6
  7
3 6 6 8
  9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 31/01/2024

G.Tám

72

G.Bảy

273

G.Sáu

1103

6376

0857

G.Năm

6414

G.Tư

45301

10149

48496

75111

70947

53463

42190

G.Ba

05222

16879

G.Nhì

03676

G.Nhất

76912

Đ.Biệt

753990

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 1 2 4
2 2
3  
4 7 9
5 7
6 3
7 3 6 6 9
8  
9 0 0 6
Lô tô Đuôi
9 9 0
0 1 1
1 2 2
0 6 7 3
1 4
  5
7 7 9 6
4 5 7
  8
4 7 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 24/01/2024

G.Tám

60

G.Bảy

884

G.Sáu

7017

5641

4752

G.Năm

6192

G.Tư

77380

83819

56467

85775

39891

51387

01304

G.Ba

04702

28048

G.Nhì

93379

G.Nhất

74217

Đ.Biệt

414977

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 4
1 7 7 9
2  
3  
4 1 8
5 2
6 7
7 5 7 9
8 0 4 7
9 1 2
Lô tô Đuôi
8 0
4 9 1
0 5 9 2
  3
0 8 4
7 5
  6
1 1 6 7 8 7
4 8
1 7 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 17/01/2024

G.Tám

42

G.Bảy

404

G.Sáu

5155

6358

9981

G.Năm

2894

G.Tư

08337

85015

82666

69396

88172

79799

33635

G.Ba

58519

10291

G.Nhì

45999

G.Nhất

86845

Đ.Biệt

505205

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1 5 9
2  
3 5 7
4 5
5 5 8
6 6
7 2
8 1
9 1 4 6 9 9
Lô tô Đuôi
  0
8 9 1
7 2
  3
0 9 4
0 1 3 4 5 5
6 9 6
3 7
5 8
1 9 9 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 10/01/2024

G.Tám

04

G.Bảy

601

G.Sáu

8331

9193

6330

G.Năm

2505

G.Tư

91904

56023

54286

90041

93469

21391

09689

G.Ba

05787

84977

G.Nhì

03868

G.Nhất

29194

Đ.Biệt

944461

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 4 5
1  
2 3
3 0 1
4 1
5  
6 1 8 9
7 7
8 6 7 9
9 1 3 4
Lô tô Đuôi
3 0
0 3 4 6 9 1
  2
2 9 3
0 9 4
0 5
8 6
7 8 7
6 8
6 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 03/01/2024

G.Tám

35

G.Bảy

865

G.Sáu

2479

2370

6444

G.Năm

8363

G.Tư

44143

31218

48812

24517

87503

70395

88499

G.Ba

70495

85978

G.Nhì

04510

G.Nhất

80117

Đ.Biệt

684632

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 03/01/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 0 2 7 7 8
2  
3 2
4 3 4
5  
6 3 5
7 0 8 9
8  
9 5 5 9
Lô tô Đuôi
1 7 0
  1
1 3 2
0 4 6 3
4 4
6 9 9 5
  6
1 1 7
1 7 8
7 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 27/12/2023

G.Tám

35

G.Bảy

828

G.Sáu

5208

3324

9116

G.Năm

5834

G.Tư

85030

82620

59037

16000

59582

99056

72754

G.Ba

61485

49472

G.Nhì

10718

G.Nhất

15802

Đ.Biệt

174953

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 27/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 2 8
1 6 8
2 0 4 8
3 0 4 7
4  
5 3 4 6
6  
7 2
8 2 5
9  
Lô tô Đuôi
0 2 3 0
  1
0 7 8 2
5 3
2 3 5 4
8 5
1 5 6
3 7
0 1 2 8
  9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 20/12/2023

G.Tám

44

G.Bảy

026

G.Sáu

6932

8369

9627

G.Năm

4019

G.Tư

57361

03211

31316

39889

44324

34544

48170

G.Ba

68543

10163

G.Nhì

97276

G.Nhất

76277

Đ.Biệt

294055

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 20/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 6 9
2 4 6 7
3 2
4 3 4
5 5
6 1 3 9
7 0 6 7
8 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
1 6 1
3 2
4 6 3
2 4 4
5 5
1 2 7 6
2 7 7
  8
1 6 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 13/12/2023

G.Tám

37

G.Bảy

580

G.Sáu

9595

2778

5528

G.Năm

4933

G.Tư

64586

49160

90692

14088

18539

29010

19955

G.Ba

91625

09627

G.Nhì

32015

G.Nhất

17598

Đ.Biệt

752719

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 13/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 5 9
2 5 7 8
3 3 9
4  
5 5
6 0
7 8
8 0 6 8
9 2 5 8
Lô tô Đuôi
1 6 8 0
  1
9 2
3 3
  4
1 2 5 9 5
8 6
2 7
2 7 8 9 8
1 3 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 06/12/2023

G.Tám

84

G.Bảy

842

G.Sáu

5825

9059

8601

G.Năm

5368

G.Tư

64353

72671

75957

81905

14247

79672

90458

G.Ba

39678

48069

G.Nhì

50876

G.Nhất

58135

Đ.Biệt

084716

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 06/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 5
1 6
2 5
3 5
4 2 7
5 3 7 8 9
6 8 9
7 1 2 6 8
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
0 7 1
4 7 2
5 3
  4
0 2 3 5
1 7 6
4 5 7
5 6 7 8
5 6 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 29/11/2023

G.Tám

65

G.Bảy

178

G.Sáu

4003

5892

0070

G.Năm

5968

G.Tư

18783

00260

45500

39917

06910

51057

39102

G.Ba

88869

94860

G.Nhì

35061

G.Nhất

76555

Đ.Biệt

531531

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 2 3
1 0 7
2  
3 1
4  
5 5 7
6 0 0 1 8 9
7 0 8
8 3
9 2
Lô tô Đuôi
0 1 6 6 7 0
3 6 1
0 9 2
0 8 3
  4
5 5
  6
1 5 7
6 7 8
6 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 22/11/2023

G.Tám

31

G.Bảy

366

G.Sáu

5310

0424

3016

G.Năm

4812

G.Tư

32311

37940

21347

71857

97900

77309

06614

G.Ba

57308

67141

G.Nhì

30522

G.Nhất

10681

Đ.Biệt

107700

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 0 8 9
1 0 1 2 4 6
2 2 4
3  
4 0 1 7
5 7
6 6
7  
8 1
9  
Lô tô Đuôi
0 0 1 4 0
1 4 8 1
1 2 2
  3
1 2 4
  5
1 6 6
4 5 7
0 8
0 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop