XSST - KQXSST - Xổ số Sóc Trăng - Bảng kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 19/06/2024

G.Tám

92

G.Bảy

514

G.Sáu

0186

4207

9089

G.Năm

4375

G.Tư

24767

33877

27790

68227

22041

38477

64770

G.Ba

47679

79791

G.Nhì

82405

G.Nhất

78732

Đ.Biệt

549422

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 19/06/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 4
2 2 7
3 2
4 1
5  
6 7
7 0 5 7 7 9
8 6 9
9 0 1
Lô tô Đuôi
7 9 0
4 9 1
2 3 2
  3
1 4
0 7 5
8 6
0 2 6 7 7 7
  8
7 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 12/06/2024

G.Tám

28

G.Bảy

128

G.Sáu

2372

0445

2601

G.Năm

9039

G.Tư

23941

31689

53775

71899

05445

13496

23754

G.Ba

48447

43406

G.Nhì

07297

G.Nhất

68269

Đ.Biệt

292199

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 6
1  
2 8
3 9
4 1 5 5 7
5 4
6 9
7 2 5
8 9
9 6 7 9 9
Lô tô Đuôi
  0
0 4 1
7 2
  3
5 4
4 4 7 5
0 9 6
4 9 7
2 8
3 6 8 9 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 05/06/2024

G.Tám

53

G.Bảy

891

G.Sáu

4896

8792

6640

G.Năm

1344

G.Tư

45444

84973

81606

77819

04396

87885

52139

G.Ba

59363

15241

G.Nhì

22842

G.Nhất

42259

Đ.Biệt

415774

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 9
2  
3 9
4 0 1 2 4 4
5 9
6 3
7 3 4
8 5
9 1 2 6 6
Lô tô Đuôi
4 0
4 9 1
4 9 2
6 7 3
4 4 7 4
8 5
0 9 9 6
  7
  8
1 3 5 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 29/05/2024

G.Tám

99

G.Bảy

417

G.Sáu

1502

2994

9436

G.Năm

8247

G.Tư

56802

69606

73753

02719

26303

60102

55743

G.Ba

43205

20585

G.Nhì

54037

G.Nhất

68739

Đ.Biệt

854302

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 29/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 2 2 2 3 5 6
1 7 9
2  
3 6 7 9
4 3 7
5 3
6  
7  
8 5
9 4
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 0 0 0 2
0 4 5 3
9 4
0 8 5
0 3 6
1 3 4 7
  8
1 3 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 22/05/2024

G.Tám

75

G.Bảy

167

G.Sáu

0399

6400

0213

G.Năm

7191

G.Tư

66298

17129

16434

89239

85708

98919

65081

G.Ba

57121

10501

G.Nhì

10511

G.Nhất

27653

Đ.Biệt

825835

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 22/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 8
1 1 3 9
2 1 9
3 4 5 9
4  
5 3
6 7
7  
8 1
9 1 8 9
Lô tô Đuôi
0 0
0 1 2 8 9 1
  2
1 5 3
3 4
3 5
  6
6 7
0 9 8
1 2 3 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 15/05/2024

G.Tám

72

G.Bảy

357

G.Sáu

1753

0495

8195

G.Năm

2049

G.Tư

02984

06723

08026

09139

40970

28441

01610

G.Ba

38333

43037

G.Nhì

18263

G.Nhất

81864

Đ.Biệt

516741

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 15/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0
2 3 6
3 3 7 9
4 1 1 9
5 3 7
6 3 4
7 0
8 4
9 5 5
Lô tô Đuôi
1 7 0
4 4 1
  2
2 3 5 6 3
6 8 4
9 9 5
2 6
3 5 7
  8
3 4 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 08/05/2024

G.Tám

84

G.Bảy

177

G.Sáu

8085

1575

1081

G.Năm

3676

G.Tư

12999

12891

69195

62446

89512

39481

98082

G.Ba

13908

77693

G.Nhì

05167

G.Nhất

39971

Đ.Biệt

874204

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 08/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 8
1 2
2  
3  
4 6
5  
6 7
7 1 5 6 7
8 1 1 2 5
9 1 3 5 9
Lô tô Đuôi
  0
7 8 8 9 1
1 8 2
9 3
0 4
7 8 9 5
4 7 6
6 7 7
0 8
9 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 01/05/2024

G.Tám

90

G.Bảy

125

G.Sáu

1539

8403

9576

G.Năm

1976

G.Tư

70661

33297

69956

54531

94119

70890

94493

G.Ba

32101

50340

G.Nhì

11702

G.Nhất

10271

Đ.Biệt

393889

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 01/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 3
1 9
2 5
3 1 9
4 0
5 6
6 1
7 1 6 6
8 9
9 0 3 7
Lô tô Đuôi
4 9 0
0 3 6 7 1
0 2
0 9 3
  4
2 5
5 7 7 6
9 7
  8
1 3 8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 24/04/2024

G.Tám

06

G.Bảy

889

G.Sáu

0979

5587

4688

G.Năm

4371

G.Tư

01609

38107

77768

28461

27585

95275

49728

G.Ba

27992

41004

G.Nhì

80583

G.Nhất

99805

Đ.Biệt

686889

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 24/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 7 9
1  
2 8
3  
4  
5  
6 1 8
7 1 5 9
8 3 5 7 8 9 9
9 2
Lô tô Đuôi
  0
6 7 1
9 2
8 3
0 4
0 7 8 5
  6
0 8 7
2 6 8 8
0 7 8 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 17/04/2024

G.Tám

89

G.Bảy

132

G.Sáu

6566

3205

3147

G.Năm

9943

G.Tư

16374

00215

41541

57610

60921

27993

51714

G.Ba

31047

13061

G.Nhì

25938

G.Nhất

41388

Đ.Biệt

074764

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 17/04/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 4 5
2 1
3 2 8
4 1 3 7 7
5  
6 1 4 6
7 4
8 8
9 3
Lô tô Đuôi
1 0
2 4 6 1
3 2
4 9 3
1 6 7 4
0 1 5
6 6
4 4 7
3 8 8
  9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 10/04/2024

G.Tám

75

G.Bảy

048

G.Sáu

1589

9819

2705

G.Năm

8843

G.Tư

25237

50956

04332

64243

87093

24999

53108

G.Ba

73778

60988

G.Nhì

92252

G.Nhất

74107

Đ.Biệt

940716

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 10/04/2024
Đầu Lô tô
0 5 7 8
1 6 9
2  
3 2 7
4 3 3 8
5 2 6
6  
7 8
8 8 9
9 3 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
3 5 2
4 4 9 3
  4
0 5
1 5 6
0 3 7
0 4 7 8 8
1 8 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

XSST ngày 03/04/2024

G.Tám

52

G.Bảy

766

G.Sáu

3550

5050

4603

G.Năm

6797

G.Tư

84125

59536

49268

42936

83913

06570

98998

G.Ba

90390

53116

G.Nhì

43289

G.Nhất

59881

Đ.Biệt

029677

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 03/04/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 3 6
2 5
3 6 6
4  
5 0 0
6 6 8
7 0 7
8 1 9
9 0 7 8
Lô tô Đuôi
5 5 7 9 0
8 1
  2
0 1 3
  4
2 5
1 3 3 6 6
7 9 7
6 9 8
8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

XSST ngày 27/03/2024

G.Tám

52

G.Bảy

440

G.Sáu

0398

4933

6721

G.Năm

8183

G.Tư

60111

63825

67113

30597

88437

20903

17635

G.Ba

38944

33037

G.Nhì

50682

G.Nhất

61061

Đ.Biệt

545740

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 27/03/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 1 3
2 1 5
3 3 5 7 7
4 0 0 4
5  
6 1
7  
8 2 3
9 7 8
Lô tô Đuôi
4 4 0
1 2 6 1
8 2
0 1 3 8 3
4 4
2 3 5
  6
3 3 9 7
9 8
  9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST ngày 20/03/2024

G.Tám

19

G.Bảy

933

G.Sáu

4833

9536

7022

G.Năm

6386

G.Tư

38147

94160

62009

83279

86774

62781

90488

G.Ba

75316

79046

G.Nhì

55439

G.Nhất

80497

Đ.Biệt

119537

Bảng Loto xổ số Sóc Trăng ngày 20/03/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 6
2 2
3 3 3 6 7 9
4 6 7
5  
6 0
7 4 9
8 1 6 8
9 7
Lô tô Đuôi
6 0
8 1
2 2
3 3 3
7 4
  5
1 3 4 8 6
3 4 9 7
8 8
0 3 7 9
XSST - KQXSST- Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Sóc Trăng cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSST mở thưởng các ngày trước đó.

XSST - KQXSST - Dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Sóc Trăng (XSMN ST) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Sóc Trăng ở kênh nào

- Kết quả xổ số Sóc Trăng được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Sóc Trăng siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop