XSTD - KQXSTD - Xổ số Miền Bắc - Bảng kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 13/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

98

G.Sáu

179

216

075

G.Năm

0718

G.Tư

7699

2850

6191

4221

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

27738

56163

G.Nhì

63321

G.Nhất

13498

Đ.Biệt

29826

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 2
1 6 8
2 1 1 6
3 3 5 8
4 3 8
5 0
6 0 2 3
7 5 8 9
8 1
9 0 1 2 7 8 8 9
Lô tô Đuôi
5 6 9 0
2 2 8 9 1
0 0 6 9 2
3 4 6 3
  4
3 7 5
1 2 6
9 7
1 3 4 7 9 9 8
7 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 12/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

54

G.Sáu

675

532

661

G.Năm

1254

G.Tư

2837

7870

1969

4974

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

95365

98371

G.Nhì

87129

G.Nhất

11249

Đ.Biệt

86255

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 12/06/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 5
2 5 9
3 2 7
4 4 6 9
5 4 4 5 6 7 9
6 1 2 4 5 9
7 0 1 4 5
8 3 4
9 8
Lô tô Đuôi
7 0
6 7 1
3 6 2
0 8 3
4 5 5 6 7 8 4
1 2 5 6 7 5
4 5 6
3 5 7
9 8
2 4 5 6 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 11/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

07

G.Sáu

460

970

823

G.Năm

2522

G.Tư

6405

9973

3742

9996

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

05150

77600

G.Nhì

02491

G.Nhất

34794

Đ.Biệt

17409

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 7 9
1 4 5
2 1 2 3
3 1 7
4 2 4
5 0 2 3 4 5
6 0 4
7 0 3 3
8  
9 1 3 4 6
Lô tô Đuôi
0 5 6 7 0
2 3 9 1
2 4 5 2
2 5 7 7 9 3
1 4 5 6 9 4
0 1 5 5
9 6
0 3 7
  8
0 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 10/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

33

G.Sáu

646

461

869

G.Năm

6582

G.Tư

2658

7187

9374

8323

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

29196

34304

G.Nhì

42780

G.Nhất

74590

Đ.Biệt

44465

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 9
1  
2 3 4 9
3 3 7
4 6 7
5 0 8 9
6 1 5 9
7 4 5 6
8 0 2 3 4 7
9 0 2 6
Lô tô Đuôi
5 8 9 0
6 1
8 9 2
2 3 8 3
0 2 7 8 4
6 7 5
0 4 7 9 6
3 4 8 7
5 8
0 2 5 6 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 09/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

22

G.Sáu

166

197

692

G.Năm

0120

G.Tư

7153

6944

3278

3322

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

75765

08766

G.Nhì

04978

G.Nhất

12081

Đ.Biệt

29226

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 6
1 8 9
2 0 2 2 6
3 2
4 4 4
5 3 3 9
6 5 5 6 6
7 4 8 8
8 0 1 4
9 2 7 8
Lô tô Đuôi
2 8 0
0 8 1
2 2 3 9 2
5 5 3
4 4 7 8 4
6 6 5
0 2 6 6 6
9 7
1 7 7 9 8
1 5 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 08/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

24

G.Sáu

140

887

883

G.Năm

2605

G.Tư

8973

2636

4015

3549

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

20814

12887

G.Nhì

03604

G.Nhất

06115

Đ.Biệt

63333

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 08/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 9
1 0 4 5 5 9
2 4 9
3 0 3 6
4 0 6 9
5 8
6 4 6
7 3 6 9
8 0 3 7 7 9
9  
Lô tô Đuôi
1 3 4 8 0
  1
  2
3 7 8 3
0 1 2 6 4
0 1 1 5
3 4 6 7 6
8 8 7
5 8
0 1 2 4 7 8 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 07/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

32

G.Sáu

047

611

685

G.Năm

3043

G.Tư

3903

9166

9459

7593

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

53484

76450

G.Nhì

03912

G.Nhất

66342

Đ.Biệt

04651

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 1 2 9
2 5 6
3 2 3
4 0 2 3 4 7
5 0 1 7 9
6 1 1 6
7  
8 4 5 6
9 0 3 6
Lô tô Đuôi
4 5 9 0
0 1 5 6 6 1
1 3 4 2
0 3 4 9 3
4 8 4
2 8 5
2 6 8 9 6
4 5 7
  8
1 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 06/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

28

G.Sáu

320

047

190

G.Năm

4556

G.Tư

4250

4823

6110

8859

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

42266

44663

G.Nhì

71206

G.Nhất

12104

Đ.Biệt

66688

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 4 6 7 7
1 0 0 4 6 6 7
2 0 3 5 8
3 9
4 1 1 7
5 0 6 9
6 3 3 6
7  
8 1 8
9 0
Lô tô Đuôi
1 1 2 5 9 0
4 4 8 1
  2
2 6 6 3
0 1 4
2 5
0 1 1 5 6 6
0 0 1 4 7
2 8 8
3 5 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 05/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

68

G.Sáu

031

966

620

G.Năm

5830

G.Tư

4181

6295

4516

3382

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

65378

77106

G.Nhì

65648

G.Nhất

25539

Đ.Biệt

97856

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 05/06/2024
Đầu Lô tô
0 6 8
1 6
2 0 1 1 9
3 0 1 2 5 9
4 4 5 8
5 3 6
6 6 6 7 8
7 8
8 1 2 9
9 2 5
Lô tô Đuôi
2 3 0
2 2 3 8 1
3 8 9 2
5 3
4 4
3 4 9 5
0 1 5 6 6 6
6 7
0 4 6 7 8
2 3 8 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 04/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

15

G.Sáu

942

278

257

G.Năm

5260

G.Tư

1080

3809

6267

5179

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

10829

19458

G.Nhì

86841

G.Nhất

95915

Đ.Biệt

86127

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 4 9
1 0 5 5 8 8
2 1 7 9
3  
4 1 2 6
5 5 7 7 8
6 0 2 7
7 4 8 9
8 0 2
9 6
Lô tô Đuôi
1 6 8 0
0 2 4 1
4 6 8 2
  3
0 7 4
1 1 5 5
4 9 6
2 5 5 6 7
1 1 5 7 8
0 2 7 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 03/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

78

G.Sáu

225

813

825

G.Năm

9288

G.Tư

7020

8676

3089

5912

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

55510

32786

G.Nhì

76603

G.Nhất

46369

Đ.Biệt

35024

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 0 2 3 4 5
2 0 4 5 5
3 3
4 1 5 8 8
5  
6 9
7 6 7 8 9
8 0 6 8 9 9
9 8
Lô tô Đuôi
1 2 8 0
4 1
1 2
0 1 3 3
1 2 4
1 2 2 4 5
7 8 6
7 7
4 4 7 8 9 8
0 6 7 8 8 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 02/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

99

G.Sáu

000

718

703

G.Năm

9438

G.Tư

6972

5496

2027

0066

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

07937

14608

G.Nhì

36292

G.Nhất

02994

Đ.Biệt

27070

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 3 7 8
1 1 2 3 7 8
2 7
3 6 7 8
4 8
5 8
6 6 8
7 0 2 7
8 5
9 0 1 2 4 6 9
Lô tô Đuôi
0 7 9 0
1 9 1
1 7 9 2
0 1 3
9 4
8 5
3 6 9 6
0 1 2 3 7 7
0 1 3 4 5 6 8
9 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 01/06/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

70

G.Sáu

019

239

877

G.Năm

8482

G.Tư

4189

8855

7970

2800

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

35540

84186

G.Nhì

52445

G.Nhất

12229

Đ.Biệt

12612

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 01/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 1
1 2 3 9 9
2 9
3 0 9
4 0 1 5 9
5 5 9 9
6 8
7 0 0 7
8 0 0 2 3 6 9
9  
Lô tô Đuôi
0 3 4 7 7 8 8 0
0 0 4 1
1 8 2
1 8 3
  4
4 5 5
8 6
7 7
6 8
1 1 2 3 4 5 5 8 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 31/05/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

35

G.Sáu

109

070

092

G.Năm

8786

G.Tư

6817

0115

8527

9928

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

66092

09778

G.Nhì

05985

G.Nhất

01933

Đ.Biệt

06102

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 9
1 0 5 7
2 4 7 8
3 3 5 7 9
4 4 9
5  
6 0
7 0 0 2 8
8 2 5 6
9 0 2 2 4
Lô tô Đuôi
1 6 7 7 9 0
  1
0 7 8 9 9 2
3 3
0 2 4 9 4
1 3 8 5
8 6
1 2 3 7
2 7 8
0 3 4 9
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó.

XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào

- Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop