XSTD - KQXSTD - Xổ số Miền Bắc - Bảng kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 22/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

25

G.Sáu

450

637

460

G.Năm

4126

G.Tư

9404

2834

6012

1448

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

40481

49867

G.Nhì

07072

G.Nhất

52311

Đ.Biệt

82488

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 1 2 3
2 0 5 6 6
3 4 7 8
4 7 8 8
5 0
6 0 6 7
7 0 2 8
8 1 8
9 0 3 5 9
Lô tô Đuôi
2 5 6 7 9 0
1 8 1
1 7 2
1 9 3
0 3 4
2 9 5
2 2 6 6
3 4 6 7
3 4 4 7 8 8
9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 21/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

08

G.Sáu

661

051

291

G.Năm

5983

G.Tư

9969

4749

3131

7918

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

45049

69513

G.Nhì

40187

G.Nhất

73548

Đ.Biệt

99937

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 3 8 8 9
2 8
3 1 4 6 7
4 0 8 9 9
5 1 2
6 1 4 4 9
7 2
8 3 7 8
9 1 1 8
Lô tô Đuôi
4 0
3 5 6 9 9 1
5 7 2
1 8 3
3 6 6 4
  5
3 6
3 8 7
0 1 1 2 4 8 9 8
1 4 4 6 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 20/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

68

G.Sáu

592

419

079

G.Năm

0866

G.Tư

7939

8580

7131

0783

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

30032

78750

G.Nhì

37216

G.Nhất

97758

Đ.Biệt

57406

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 6
1 5 6 8 9
2 1 2
3 0 1 2 9 9
4 1
5 0 6 8
6 0 6 8
7 3 8 9
8 0 3
9 2
Lô tô Đuôi
0 3 5 6 8 0
2 3 4 1
2 3 9 2
7 8 3
  4
0 1 5
0 1 5 6 6
  7
1 5 6 7 8
1 3 3 7 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 19/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

64

G.Sáu

554

331

982

G.Năm

0057

G.Tư

1440

1020

4024

9170

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

13459

21260

G.Nhì

93219

G.Nhất

19995

Đ.Biệt

75801

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 5 9
2 0 4 4 4
3 1
4 0 2 4
5 3 4 7 8 9 9 9
6 0 4 6
7 0
8 2 2 5
9 5
Lô tô Đuôi
2 4 6 7 0
0 3 1
0 4 8 8 2
5 3
2 2 2 4 5 6 4
1 8 9 5
6 6
5 7
5 8
1 5 5 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 18/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

56

G.Sáu

093

429

132

G.Năm

3849

G.Tư

0270

5179

3109

4524

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

47851

91743

G.Nhì

94691

G.Nhất

64007

Đ.Biệt

39903

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 9
1 0 4 8
2 4 8 9
3 2
4 3 5 9
5 0 1 6 6
6 2 4
7 0 9
8 8
9 0 1 3 7 8
Lô tô Đuôi
1 5 7 9 0
5 9 1
3 6 2
0 4 9 3
1 2 6 4
4 5
5 5 6
0 9 7
1 2 8 9 8
0 2 4 7 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 17/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

73

G.Sáu

062

725

757

G.Năm

5821

G.Tư

4666

5495

8905

6655

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

87942

42677

G.Nhì

84216

G.Nhất

03133

Đ.Biệt

58294

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 2 6 8
2 1 1 5
3 2 3
4 2 5 9
5 1 5 7
6 2 2 6 7
7 3 7
8 9 9
9 2 4 5
Lô tô Đuôi
  0
2 2 5 1
1 3 4 6 6 9 2
3 7 3
9 4
0 2 4 5 9 5
1 6 6
0 5 6 7 7
1 8
4 8 8 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 16/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

98

G.Sáu

720

634

467

G.Năm

8695

G.Tư

8683

1661

7450

8941

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

56995

55805

G.Nhì

97331

G.Nhất

00693

Đ.Biệt

34864

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 0 0 9
3 1 1 4 5 5
4 1
5 0 4 8
6 1 4 6 7
7 6 6
8 3 4
9 3 5 5 8 8 9
Lô tô Đuôi
2 2 5 0
3 3 4 6 1
  2
8 9 3
3 5 6 8 4
0 3 3 9 9 5
6 7 7 6
6 7
5 9 9 8
2 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 15/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

51

G.Sáu

333

911

376

G.Năm

2241

G.Tư

6513

1726

6179

2439

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

85035

50958

G.Nhì

95565

G.Nhất

33214

Đ.Biệt

48331

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 0 1 3 4 8
2 0 2 6 6
3 1 3 5 9
4 1 4
5 1 2 8
6 1 2 5 5 9
7 0 6 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 2 7 0
1 3 4 5 6 1
2 5 6 2
1 3 3
1 4 4
3 6 6 5
2 2 7 6
  7
0 1 5 8
3 6 7 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 14/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

53

G.Sáu

951

967

787

G.Năm

4637

G.Tư

6083

0603

6674

3990

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

15037

87341

G.Nhì

87976

G.Nhất

67840

Đ.Biệt

17670

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3 3 4
1 5
2 2 6
3 7 7
4 0 0 1
5 1 3 4
6 2 7
7 0 4 4 4 6
8 3 7
9 0 0 4
Lô tô Đuôi
4 4 7 9 9 0
0 4 5 1
2 6 2
0 0 5 8 3
0 5 7 7 7 9 4
1 5
2 7 6
3 3 6 8 7
  8
  9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 13/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

63

G.Sáu

944

182

395

G.Năm

1050

G.Tư

6749

3710

6705

8203

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

25123

77887

G.Nhì

21547

G.Nhất

22276

Đ.Biệt

39100

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 3 3 5
1 0 1 1 4
2 0 3
3 1
4 0 4 7 9
5 0 0
6 3 6
7 6 7
8 0 2 7
9 5 9
Lô tô Đuôi
0 1 2 4 5 5 8 0
1 1 3 1
0 8 2
0 0 2 6 3
1 4 4
0 9 5
6 7 6
4 7 8 7
  8
4 9 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 08/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

42

G.Sáu

473

597

056

G.Năm

9570

G.Tư

9488

7388

2208

9004

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

11923

39951

G.Nhì

81504

G.Nhất

17339

Đ.Biệt

85852

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 4 4 8
1 5
2 1 3 7
3 1 9 9
4 2 5
5 1 2 6
6 1
7 0 3 3 6
8 8 8 8 8
9 0 7
Lô tô Đuôi
7 9 0
2 3 5 6 1
4 5 2
0 2 7 7 3
0 0 4
1 4 5
5 7 6
2 9 7
0 8 8 8 8 8
3 3 9

SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

XSTD ngày 07/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

62

G.Sáu

638

152

189

G.Năm

2043

G.Tư

9296

1005

2278

5705

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

23490

95377

G.Nhì

84043

G.Nhất

41504

Đ.Biệt

67384

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 4 5 5 6
1 1 8
2  
3 1 8
4 3 3
5 2 3
6 2 2 2 4 9
7 3 4 7 8
8 4 9
9 0 6 9
Lô tô Đuôi
9 0
1 3 1
5 6 6 6 2
4 4 5 7 3
0 0 6 7 8 4
0 0 5
0 9 6
7 7
1 3 7 8
6 8 9 9

XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

XSTD ngày 06/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

52

G.Sáu

017

320

886

G.Năm

2312

G.Tư

1990

1136

7461

6895

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

28941

63811

G.Nhì

49583

G.Nhất

65567

Đ.Biệt

91267

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 6 9
1 0 1 2 5 7
2 0
3 6
4 1 6
5 2 7 9
6 1 7 7
7 3
8 1 3 4 6
9 0 2 5 6
Lô tô Đuôi
1 2 9 0
1 4 6 8 1
1 5 9 2
7 8 3
8 4
0 1 9 5
0 3 4 8 9 6
1 5 6 6 7
  8
0 5 9

KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

XSTD ngày 05/02/2024

G.Tám

tructiep

G.Bảy

07

G.Sáu

806

060

590

G.Năm

2140

G.Tư

1932

1071

3559

6332

tructiep

tructiep

tructiep

G.Ba

54035

40526

G.Nhì

54779

G.Nhất

47161

Đ.Biệt

69876

Bảng Loto xổ số Miền Bắc ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 6 7 7
1 6
2 2 3 6
3 2 2 5 5 8
4 0 2 9
5 1 9
6 0 1
7 1 5 6 9
8 0 1
9 0
Lô tô Đuôi
4 6 8 9 0
5 6 7 8 1
0 2 3 3 4 2
2 3
  4
3 3 7 5
0 1 2 7 6
0 0 7
3 8
4 5 7 9
XSTD - KQXSTD- Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Miền Bắc cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTD mở thưởng các ngày trước đó.

XSTD - KQXSTD - Dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Miền Bắc (XSMN TD) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Miền Bắc ở kênh nào

- Kết quả xổ số Miền Bắc được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Miền Bắc siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop