XSTG - KQXSTG - Xổ số Tiền Giang - Bảng kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 18/02/2024

G.Tám

22

G.Bảy

366

G.Sáu

1589

2716

2375

G.Năm

6043

G.Tư

66552

11383

33237

50927

30936

56238

07323

G.Ba

56613

04170

G.Nhì

11201

G.Nhất

09252

Đ.Biệt

874539

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 18/02/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 3 6
2 3 7
3 6 7 8 9
4 3
5 2 2
6 6
7 0 5
8 3 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
0 1
5 5 2
1 2 4 8 3
  4
7 5
1 3 6 6
2 3 7
3 8
3 8 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 11/02/2024

G.Tám

30

G.Bảy

071

G.Sáu

6217

8204

1100

G.Năm

3882

G.Tư

69952

60821

05576

24402

69572

66251

30178

G.Ba

32990

04972

G.Nhì

32199

G.Nhất

26788

Đ.Biệt

109954

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 11/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 2 4
1 7
2 1
3  
4  
5 1 2 4
6  
7 1 2 2 6 8
8 2 8
9 0 9
Lô tô Đuôi
0 9 0
2 5 7 1
0 5 7 7 8 2
  3
0 5 4
  5
7 6
1 7
7 8 8
9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 04/02/2024

G.Tám

92

G.Bảy

838

G.Sáu

0923

2008

5364

G.Năm

5211

G.Tư

95012

21502

07458

97503

86783

42088

08262

G.Ba

92112

32408

G.Nhì

33799

G.Nhất

02003

Đ.Biệt

084414

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 04/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 3 8 8
1 1 2 2 4
2 3
3 8
4  
5 8
6 2 4
7  
8 3 8
9 9
Lô tô Đuôi
  0
1 1
0 1 1 6 2
0 0 2 8 3
1 6 4
  5
  6
  7
0 0 3 5 8 8
9 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 28/01/2024

G.Tám

69

G.Bảy

029

G.Sáu

6515

2814

2374

G.Năm

7918

G.Tư

26310

83288

01264

88848

68862

79074

27631

G.Ba

91573

69909

G.Nhì

22995

G.Nhất

45767

Đ.Biệt

854091

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 28/01/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0 4 5 8
2 9
3 1
4 8
5  
6 2 4 7
7 3 4 4
8 8
9 1 5
Lô tô Đuôi
1 0
3 9 1
6 2
7 3
1 6 7 7 4
1 9 5
  6
6 7
1 4 8 8
0 2 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 21/01/2024

G.Tám

08

G.Bảy

729

G.Sáu

1316

5105

6084

G.Năm

6451

G.Tư

42008

89683

04140

67722

31808

29362

27656

G.Ba

44394

36739

G.Nhì

67315

G.Nhất

21868

Đ.Biệt

993529

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 21/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 8 8
1 5 6
2 2 9 9
3 9
4 0
5 1 6
6 2 8
7  
8 3 4
9 4
Lô tô Đuôi
4 0
5 1
2 6 2
8 3
8 9 4
0 1 5
1 5 6
  7
0 0 6 8
2 2 3 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 14/01/2024

G.Tám

85

G.Bảy

593

G.Sáu

7527

8898

9813

G.Năm

8163

G.Tư

45928

56459

61792

78349

93735

32050

01655

G.Ba

92358

47786

G.Nhì

00662

G.Nhất

59000

Đ.Biệt

571470

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 14/01/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 3
2 7 8
3 5
4 9
5 0 5 8 9
6 2 3
7 0
8 6
9 2 3 8
Lô tô Đuôi
0 5 7 0
  1
6 9 2
1 6 9 3
  4
3 5 5
8 6
2 7
2 5 9 8
4 5 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 07/01/2024

G.Tám

22

G.Bảy

437

G.Sáu

1554

3405

6313

G.Năm

0219

G.Tư

14839

07495

51222

47175

22040

69670

54692

G.Ba

94217

01777

G.Nhì

10933

G.Nhất

44959

Đ.Biệt

233955

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 07/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 3 7 9
2 2
3 3 7 9
4 0
5 4 5 9
6  
7 0 5 7
8  
9 2 5
Lô tô Đuôi
4 7 0
  1
2 9 2
1 3 3
5 4
0 5 7 9 5
  6
1 3 7 7
  8
1 3 5 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 31/12/2023

G.Tám

56

G.Bảy

235

G.Sáu

7770

0863

7631

G.Năm

0444

G.Tư

13425

16873

10269

04432

09425

22551

68223

G.Ba

29853

78647

G.Nhì

99633

G.Nhất

13022

Đ.Biệt

382156

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 31/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 3 5 5
3 1 2 3 5
4 4 7
5 1 3 6
6 3 9
7 0 3
8  
9  
Lô tô Đuôi
7 0
3 5 1
2 3 2
2 3 5 6 7 3
4 4
2 2 3 5
5 6
4 7
  8
6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 24/12/2023

G.Tám

12

G.Bảy

239

G.Sáu

6378

6751

6240

G.Năm

2787

G.Tư

77249

23415

35459

89233

27724

75301

37416

G.Ba

64229

21964

G.Nhì

16435

G.Nhất

46130

Đ.Biệt

346316

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 24/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 5 6 6
2 4 9
3 0 3 5 9
4 0 9
5 1 9
6 4
7 8
8 7
9  
Lô tô Đuôi
3 4 0
0 5 1
  2
3 3
2 6 4
1 3 5
1 1 6
8 7
7 8
2 3 4 5 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 17/12/2023

G.Tám

74

G.Bảy

585

G.Sáu

2639

4782

0561

G.Năm

4923

G.Tư

71105

96515

91325

51361

49608

55334

64014

G.Ba

44093

64945

G.Nhì

91350

G.Nhất

83410

Đ.Biệt

143390

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 17/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 0 4 5
2 3 5
3 4 9
4 5
5 0
6 1 1
7  
8 2 5
9 0 3
Lô tô Đuôi
1 5 9 0
6 6 1
8 2
2 9 3
1 3 4
0 1 2 4 8 5
  6
  7
0 8
3 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 10/12/2023

G.Tám

98

G.Bảy

862

G.Sáu

3157

4833

7066

G.Năm

5230

G.Tư

09979

95599

60095

63127

47442

40767

58451

G.Ba

00418

42254

G.Nhì

59391

G.Nhất

55110

Đ.Biệt

300589

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 10/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 8
2 7
3 0 3
4 2
5 1 4 7
6 2 6 7
7 9
8 9
9 1 5 9
Lô tô Đuôi
1 3 0
5 9 1
4 6 2
3 3
5 4
9 5
6 6
2 5 6 7
1 8
7 8 9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

XSTG ngày 03/12/2023

G.Tám

14

G.Bảy

762

G.Sáu

9057

3130

3724

G.Năm

9850

G.Tư

49447

55085

56044

58677

83210

29729

36317

G.Ba

42857

42938

G.Nhì

35309

G.Nhất

33858

Đ.Biệt

425171

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 7
2 4 9
3 0 8
4 4 7
5 0 7 7 8
6 2
7 1 7
8 5
9  
Lô tô Đuôi
1 3 5 0
7 1
6 2
  3
2 4 4
8 5
  6
1 4 5 5 7 7
3 5 8
0 2 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

XSTG ngày 26/11/2023

G.Tám

32

G.Bảy

899

G.Sáu

3006

4462

5122

G.Năm

7880

G.Tư

32050

49265

14855

30012

87558

59702

46319

G.Ba

87309

89145

G.Nhì

04196

G.Nhất

76685

Đ.Biệt

094895

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 6 9
1 2 9
2 2
3  
4 5
5 0 5 8
6 2 5
7  
8 0 5
9 5 6 9
Lô tô Đuôi
5 8 0
  1
0 1 2 6 2
  3
  4
4 5 6 8 9 5
0 9 6
  7
5 8
0 1 9 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG ngày 19/11/2023

G.Tám

81

G.Bảy

362

G.Sáu

6771

9478

5476

G.Năm

8151

G.Tư

39616

52892

10892

57944

22628

58507

82160

G.Ba

29844

51297

G.Nhì

82800

G.Nhất

45805

Đ.Biệt

710668

Bảng Loto xổ số Tiền Giang ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 5 7
1 6
2 8
3  
4 4 4
5 1
6 0 2 8
7 1 6 8
8  
9 2 2 7
Lô tô Đuôi
0 6 0
5 7 1
6 9 9 2
  3
4 4 4
0 5
1 7 6
0 9 7
2 6 7 8
  9
XSTG - KQXSTG- Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tiền Giang cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTG mở thưởng các ngày trước đó.

XSTG - KQXSTG - Dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tiền Giang (XSMN TG) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tiền Giang ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tiền Giang được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tiền Giang siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop