XSTN - KQXSTN - Xổ số Tây Ninh - Bảng kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 20/06/2024

G.Tám

49

G.Bảy

425

G.Sáu

0207

7391

0796

G.Năm

6874

G.Tư

82830

52289

48550

15347

96269

61648

02911

G.Ba

85614

85776

G.Nhì

26838

G.Nhất

53058

Đ.Biệt

541574

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 20/06/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 1 4
2 5
3 0 8
4 7 8
5 0 8
6 9
7 4 4 6
8 9
9 1 6
Lô tô Đuôi
3 5 0
1 9 1
  2
  3
1 7 7 4
2 5
7 9 6
0 4 7
3 4 5 8
6 8 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 13/06/2024

G.Tám

70

G.Bảy

578

G.Sáu

5762

1974

9945

G.Năm

8741

G.Tư

99974

91504

02345

17595

21499

27161

41437

G.Ba

64895

15941

G.Nhì

41846

G.Nhất

11512

Đ.Biệt

154433

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 2
2  
3 3 7
4 1 1 5 5 6
5  
6 1 2
7 4 4 8
8  
9 5 5 9
Lô tô Đuôi
  0
4 4 6 1
1 6 2
3 3
0 7 7 4
4 4 9 9 5
4 6
3 7
7 8
9 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 06/06/2024

G.Tám

93

G.Bảy

670

G.Sáu

6601

1231

3616

G.Năm

9704

G.Tư

89370

13061

99402

71162

00766

02991

21219

G.Ba

14865

42497

G.Nhì

13036

G.Nhất

93497

Đ.Biệt

320999

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 4
1 6 9
2  
3 1 6
4  
5  
6 1 2 5 6
7 0 0
8  
9 1 7 7 9
Lô tô Đuôi
7 7 0
0 3 6 9 1
0 6 2
  3
0 4
6 5
1 3 6 6
9 9 7
  8
1 9 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 30/05/2024

G.Tám

79

G.Bảy

701

G.Sáu

4173

1433

9859

G.Năm

7285

G.Tư

17998

61705

14702

47549

09570

03201

77375

G.Ba

74747

05359

G.Nhì

98379

G.Nhất

04751

Đ.Biệt

284641

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 1 1 2 5
1  
2  
3 3
4 1 7 9
5 1 9 9
6  
7 0 3 5 9
8 5
9 8
Lô tô Đuôi
7 0
0 0 4 5 1
0 2
3 7 3
  4
0 7 8 5
  6
4 7
9 8
4 5 5 7 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 23/05/2024

G.Tám

54

G.Bảy

491

G.Sáu

4252

0848

0316

G.Năm

7018

G.Tư

23699

55722

73854

15997

29883

71219

60952

G.Ba

27085

35613

G.Nhì

37220

G.Nhất

10544

Đ.Biệt

616286

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6 8 9
2 0 2
3  
4 4 8
5 2 2 4
6  
7  
8 3 5 6
9 1 7 9
Lô tô Đuôi
2 0
9 1
2 5 5 2
1 8 3
4 5 4
8 5
1 8 6
9 7
1 4 8
1 9 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 16/05/2024

G.Tám

54

G.Bảy

901

G.Sáu

7658

5991

7677

G.Năm

6421

G.Tư

41996

70073

65116

07819

88987

22731

77722

G.Ba

82113

81726

G.Nhì

92730

G.Nhất

15283

Đ.Biệt

627275

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 3 6 9
2 1 2 6
3 0 1
4  
5 8
6  
7 3 5 7
8 3 7
9 1 6
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 3 9 1
2 2
1 7 8 3
  4
7 5
1 2 9 6
7 8 7
5 8
1 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 09/05/2024

G.Tám

62

G.Bảy

305

G.Sáu

9233

6681

6508

G.Năm

7808

G.Tư

71773

13945

46503

45694

89312

34515

88910

G.Ba

99316

68813

G.Nhì

49941

G.Nhất

77216

Đ.Biệt

737385

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 5 8 8
1 0 2 3 5 6 6
2  
3 3
4 1 5
5  
6  
7 3
8 1 5
9 4
Lô tô Đuôi
1 0
4 8 1
1 2
0 1 3 7 3
9 4
0 1 4 8 5
1 1 6
  7
0 0 8
  9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 02/05/2024

G.Tám

90

G.Bảy

048

G.Sáu

2692

9882

0523

G.Năm

2298

G.Tư

16124

76301

13902

46254

51079

11020

49200

G.Ba

46013

54945

G.Nhì

82093

G.Nhất

91469

Đ.Biệt

459151

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2
1 3
2 0 3 4
3  
4 5 8
5 1 4
6 9
7 9
8 2
9 2 3 8
Lô tô Đuôi
0 2 0
0 5 1
0 8 9 2
1 2 9 3
2 5 4
4 5
  6
  7
4 9 8
6 7 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 25/04/2024

G.Tám

75

G.Bảy

080

G.Sáu

2748

4646

0861

G.Năm

6719

G.Tư

10396

31724

39329

18240

91204

99859

47458

G.Ba

63737

60896

G.Nhì

00661

G.Nhất

02658

Đ.Biệt

766312

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 2 9
2 4 9
3 7
4 0 6 8
5 8 8 9
6 1 1
7  
8 0
9 6 6
Lô tô Đuôi
4 8 0
6 6 1
1 2
  3
0 2 4
  5
4 9 9 6
3 7
4 5 5 8
1 2 5 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 18/04/2024

G.Tám

48

G.Bảy

988

G.Sáu

9531

9509

5632

G.Năm

2116

G.Tư

94284

82524

78289

51188

12652

83556

25800

G.Ba

57263

99978

G.Nhì

68799

G.Nhất

59420

Đ.Biệt

775821

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 9
1 6
2 0 1 4
3 1 2
4  
5 2 6
6 3
7 8
8 4 8 8 9
9 9
Lô tô Đuôi
0 2 0
2 3 1
3 5 2
6 3
2 8 4
  5
1 5 6
  7
7 8 8 8
0 8 9 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 11/04/2024

G.Tám

41

G.Bảy

673

G.Sáu

8907

2361

3430

G.Năm

9415

G.Tư

87166

66017

76128

33577

57596

41936

77316

G.Ba

78394

52178

G.Nhì

38917

G.Nhất

54600

Đ.Biệt

281284

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 7
1 5 6 7 7
2 8
3 0 6
4  
5  
6 1 6
7 3 7 8
8 4
9 4 6
Lô tô Đuôi
0 3 0
6 1
  2
7 3
8 9 4
1 5
1 3 6 9 6
0 1 1 7 7
2 7 8
  9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN ngày 04/04/2024

G.Tám

78

G.Bảy

055

G.Sáu

6342

9634

1151

G.Năm

9195

G.Tư

86420

45945

09929

29661

96917

73192

98851

G.Ba

04512

21592

G.Nhì

78501

G.Nhất

93653

Đ.Biệt

503415

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 2 5 7
2 0 9
3 4
4 2 5
5 1 1 3 5
6 1
7  
8  
9 2 2 5
Lô tô Đuôi
2 0
0 5 5 6 1
1 4 9 9 2
5 3
3 4
1 4 5 9 5
  6
1 7
  8
2 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN ngày 28/03/2024

G.Tám

78

G.Bảy

431

G.Sáu

1968

3503

6916

G.Năm

1802

G.Tư

57283

46346

73632

50181

70078

50106

39658

G.Ba

22784

48813

G.Nhì

16307

G.Nhất

94482

Đ.Biệt

053642

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 3 6 7
1 3 6
2  
3 1 2
4 2 6
5 8
6 8
7 8
8 1 2 3 4
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 8 1
0 3 4 8 2
0 1 8 3
8 4
  5
0 1 4 6
0 7
5 6 7 8
  9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN ngày 21/03/2024

G.Tám

51

G.Bảy

366

G.Sáu

4800

1047

2833

G.Năm

6828

G.Tư

23988

62791

88042

35132

21852

54721

53291

G.Ba

25608

33661

G.Nhì

70296

G.Nhất

64826

Đ.Biệt

921610

Bảng Loto xổ số Tây Ninh ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 8
1 0
2 1 6 8
3 2 3
4 2 7
5 2
6 1 6
7  
8 8
9 1 1 6
Lô tô Đuôi
0 1 0
2 6 9 9 1
3 4 5 2
3 3
  4
  5
2 6 9 6
4 7
0 2 8 8
  9
XSTN - KQXSTN- Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Tây Ninh cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTN mở thưởng các ngày trước đó.

XSTN - KQXSTN - Dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Tây Ninh (XSMN TN) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Tây Ninh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Tây Ninh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Tây Ninh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop