XSTTH - KQXSTTH - Xổ số ThừaThiênHuế - Bảng kết quả xổ số ThừaThiênHuế hôm nay

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 10/06/2024

G.Tám

40

G.Bảy

114

G.Sáu

7409

8934

3923

G.Năm

6686

G.Tư

15063

16843

29030

02831

52710

36697

88189

G.Ba

68183

98232

G.Nhì

03817

G.Nhất

18803

Đ.Biệt

461491

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 10/06/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 0 4 7
2 3
3 0 1 2 4
4 3
5  
6 3
7  
8 3 6 9
9 1 7
Lô tô Đuôi
1 3 0
3 9 1
3 2
0 2 4 6 8 3
1 3 4
  5
8 6
1 9 7
  8
0 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 09/06/2024

G.Tám

80

G.Bảy

601

G.Sáu

5174

4831

7900

G.Năm

3049

G.Tư

45378

49024

56169

77816

37384

81754

84948

G.Ba

16146

74631

G.Nhì

79776

G.Nhất

46362

Đ.Biệt

831147

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 09/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 1
1 6
2 4
3 1 1
4 6 7 8 9
5 4
6 2 9
7 4 6 8
8 4
9  
Lô tô Đuôi
0 0
0 3 3 1
6 2
  3
2 5 7 8 4
  5
1 4 7 6
4 7
4 7 8
4 6 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 03/06/2024

G.Tám

98

G.Bảy

060

G.Sáu

9640

4445

1649

G.Năm

0589

G.Tư

41331

74787

86423

56834

98585

10765

05755

G.Ba

39881

92851

G.Nhì

01202

G.Nhất

90677

Đ.Biệt

649207

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 03/06/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1  
2 3
3 1 4
4 0 5 9
5 1 5
6 0 5
7 7
8 1 5 7 9
9  
Lô tô Đuôi
4 6 0
3 5 8 1
0 2
2 3
3 4
4 5 6 8 5
  6
0 7 8 7
  8
4 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 02/06/2024

G.Tám

75

G.Bảy

500

G.Sáu

2660

2462

4712

G.Năm

4437

G.Tư

00848

52355

64931

06979

65851

52336

06426

G.Ba

82225

54440

G.Nhì

04812

G.Nhất

85768

Đ.Biệt

356024

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 02/06/2024
Đầu Lô tô
0 0
1 2 2
2 4 5 6
3 1 6 7
4 0 8
5 1 5
6 0 2 8
7 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 4 6 0
3 5 1
1 1 6 2
  3
2 4
2 5 5
2 3 6
3 7
4 6 8
7 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 27/05/2024

G.Tám

67

G.Bảy

782

G.Sáu

4588

3163

5918

G.Năm

7265

G.Tư

28384

96240

70844

33107

31976

97097

58841

G.Ba

22245

46451

G.Nhì

56265

G.Nhất

81650

Đ.Biệt

709514

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 27/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 4 8
2  
3  
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5
7 6
8 2 4 8
9 7
Lô tô Đuôi
4 5 0
4 5 1
8 2
6 3
1 4 8 4
4 6 6 5
7 6
0 9 7
1 8 8
  9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 26/05/2024

G.Tám

57

G.Bảy

157

G.Sáu

1484

7258

6490

G.Năm

0956

G.Tư

11583

87566

76870

30662

53813

12241

67032

G.Ba

16117

01829

G.Nhì

99145

G.Nhất

88351

Đ.Biệt

306035

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 26/05/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0
Lô tô Đuôi
7 9 0
4 5 1
3 6 2
1 8 3
8 4
3 4 5
5 6 6
1 5 7
5 8
2 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 20/05/2024

G.Tám

70

G.Bảy

752

G.Sáu

3013

4086

4063

G.Năm

7389

G.Tư

53544

85692

72355

98587

70963

64750

71274

G.Ba

07107

87710

G.Nhì

94924

G.Nhất

65869

Đ.Biệt

054991

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 20/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 0 3
2 4
3  
4 4
5 0 2 5
6 3 3 9
7 4
8 6 7 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
1 5 0
9 1
5 9 2
1 6 6 3
2 4 7 4
5 5
8 6
0 8 7
  8
6 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 19/05/2024

G.Tám

45

G.Bảy

065

G.Sáu

8325

7038

7818

G.Năm

6295

G.Tư

43607

69026

64172

40506

65931

77720

00746

G.Ba

93142

44156

G.Nhì

99655

G.Nhất

85188

Đ.Biệt

979256

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 19/05/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 8
2 0 5 6
3 1 8
4 2 6
5 5 6 6
6 5
7 2
8 8
9 5
Lô tô Đuôi
2 0
3 1
4 7 2
  3
  4
2 5 6 9 5
0 2 4 5 5 6
0 7
1 3 8 8
  9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 13/05/2024

G.Tám

55

G.Bảy

407

G.Sáu

4297

4184

8988

G.Năm

7379

G.Tư

98980

81357

70272

88941

42974

56165

31277

G.Ba

39837

47361

G.Nhì

87666

G.Nhất

84587

Đ.Biệt

941762

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 13/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1  
2  
3 7
4 1
5 7
6 1 2 5 6
7 2 4 7 9
8 0 4 7 8
9 7
Lô tô Đuôi
8 0
4 6 1
6 7 2
  3
7 8 4
6 5
6 6
0 3 5 7 8 9 7
8 8
7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 12/05/2024

G.Tám

80

G.Bảy

500

G.Sáu

3517

2598

9571

G.Năm

1009

G.Tư

95372

93800

49646

75312

23986

16313

08074

G.Ba

15218

85265

G.Nhì

36444

G.Nhất

31072

Đ.Biệt

643774

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 12/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 9
1 2 3 7 8
2  
3  
4 4 6
5  
6 5
7 1 2 2 4 4
8 6
9 8
Lô tô Đuôi
0 0 0
7 1
1 7 7 2
1 3
4 7 7 4
6 5
4 8 6
1 7
1 9 8
0 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 06/05/2024

G.Tám

99

G.Bảy

276

G.Sáu

7586

2026

7012

G.Năm

2105

G.Tư

16852

86399

63155

63208

71169

65552

80855

G.Ba

52964

82007

G.Nhì

94928

G.Nhất

34087

Đ.Biệt

643466

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 06/05/2024
Đầu Lô tô
0 5 7 8
1 2
2 6 8
3  
4  
5 2 2 5 5
6 4 6 9
7 6
8 6 7
9 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 5 5 2
  3
6 4
0 5 5 5
2 6 7 8 6
0 8 7
0 2 8
6 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 05/05/2024

G.Tám

03

G.Bảy

464

G.Sáu

2328

3434

2479

G.Năm

2768

G.Tư

04149

71021

60761

79639

27052

43770

85010

G.Ba

29451

20215

G.Nhì

67574

G.Nhất

81306

Đ.Biệt

942752

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 05/05/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 0 5
2 1 8
3 4 9
4 9
5 1 2 2
6 1 4 8
7 0 4 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
1 7 0
2 5 6 1
5 5 2
  3
3 6 7 4
1 5
0 6
  7
2 6 8
3 4 7 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

XSTTH ngày 29/04/2024

G.Tám

03

G.Bảy

833

G.Sáu

3109

6649

3232

G.Năm

0003

G.Tư

87122

44417

27555

37153

95896

74588

17115

G.Ba

58607

68578

G.Nhì

02619

G.Nhất

00306

Đ.Biệt

983217

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 29/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 7 9
1 5 7 7 9
2 2
3 2 3
4 9
5 3 5
6  
7 8
8 8
9 6
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 3 2
0 3 5 3
  4
1 5 5
0 9 6
0 1 1 7
7 8 8
0 1 4 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH ngày 28/04/2024

G.Tám

99

G.Bảy

367

G.Sáu

3379

6745

1788

G.Năm

5510

G.Tư

85199

32981

07262

27351

66376

57914

43806

G.Ba

41302

17205

G.Nhì

98934

G.Nhất

90731

Đ.Biệt

645478

Bảng Loto xổ số ThừaThiênHuế ngày 28/04/2024
Đầu Lô tô
0 2 5 6
1 0 4
2  
3 1 4
4 5
5 1
6 2 7
7 6 8 9
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 0
3 5 8 1
0 6 2
  3
1 3 4
0 4 5
0 7 6
6 7
7 8 8
7 9 9
XSTTH - KQXSTTH- Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS ThừaThiênHuế cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTTH mở thưởng các ngày trước đó.

XSTTH - KQXSTTH - Dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài ThừaThiênHuế (XSMN TTH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số ThừaThiênHuế ở kênh nào

- Kết quả xổ số ThừaThiênHuế được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số ThừaThiênHuế siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop