XSTV - KQXSTV - Xổ số Trà Vinh - Bảng kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 19/07/2024

G.Tám

19

G.Bảy

452

G.Sáu

9163

2113

4178

G.Năm

5099

G.Tư

01588

92511

52141

48701

99269

32264

41068

G.Ba

23609

89902

G.Nhì

33249

G.Nhất

73190

Đ.Biệt

785213

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 19/07/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 9
1 1 3 3
2  
3  
4 1 9
5 2
6 3 4 8 9
7 8
8 8
9 0 9
Lô tô Đuôi
9 0
0 1 4 1
0 5 2
1 1 6 3
6 4
  5
  6
  7
6 7 8 8
0 4 6 9 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 12/07/2024

G.Tám

63

G.Bảy

160

G.Sáu

8268

0980

9223

G.Năm

5935

G.Tư

25820

99727

54030

16651

49860

77439

03595

G.Ba

21815

22294

G.Nhì

04142

G.Nhất

47371

Đ.Biệt

120505

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 12/07/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 5
2 0 3 7
3 0 5 9
4 2
5 1
6 0 0 8
7 1
8 0
9 4 5
Lô tô Đuôi
2 3 6 6 8 0
5 7 1
4 2
2 3
9 4
0 1 3 9 5
  6
2 7
6 8
3 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 05/07/2024

G.Tám

49

G.Bảy

162

G.Sáu

8753

9010

3254

G.Năm

7452

G.Tư

31869

05894

72034

62588

56275

23543

86480

G.Ba

44618

83825

G.Nhì

25796

G.Nhất

32957

Đ.Biệt

593763

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 05/07/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 8
2 5
3 4
4 3
5 2 3 4 7
6 2 3 9
7 5
8 0 8
9 4 6
Lô tô Đuôi
1 8 0
  1
5 6 2
4 5 6 3
3 5 9 4
2 7 5
9 6
5 7
1 8 8
6 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 28/06/2024

G.Tám

59

G.Bảy

147

G.Sáu

6990

8258

2089

G.Năm

8385

G.Tư

70603

25098

18081

99045

64582

59324

68034

G.Ba

95986

89236

G.Nhì

21441

G.Nhất

26552

Đ.Biệt

056642

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 28/06/2024
Đầu Lô tô
0 3
1  
2 4
3 4 6
4 1 2 5 7
5 2 8
6  
7  
8 1 2 5 6 9
9 0 8
Lô tô Đuôi
9 0
4 8 1
4 5 8 2
0 3
2 3 4
4 8 5
3 8 6
4 7
5 9 8
8 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 21/06/2024

G.Tám

48

G.Bảy

253

G.Sáu

1699

2339

1917

G.Năm

5888

G.Tư

93708

08208

68486

75837

29722

28038

22234

G.Ba

27695

65943

G.Nhì

53127

G.Nhất

86112

Đ.Biệt

615175

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 21/06/2024
Đầu Lô tô
0 8 8
1 2 7
2 2 7
3 4 7 8 9
4 3
5 3
6  
7 5
8 6 8
9 5 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 2 2
4 5 3
3 4
7 9 5
8 6
1 2 3 7
0 0 3 8 8
3 9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 14/06/2024

G.Tám

76

G.Bảy

911

G.Sáu

7751

7601

7219

G.Năm

0334

G.Tư

74884

92567

86557

87528

37060

84249

94727

G.Ba

06674

35898

G.Nhì

15551

G.Nhất

18454

Đ.Biệt

817276

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 14/06/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1 9
2 7 8
3 4
4 9
5 1 1 4 7
6 0 7
7 4 6
8 4
9 8
Lô tô Đuôi
6 0
0 1 5 5 1
  2
  3
3 5 7 8 4
  5
7 6
2 5 6 7
2 9 8
1 4 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 07/06/2024

G.Tám

17

G.Bảy

015

G.Sáu

7364

8906

9739

G.Năm

7970

G.Tư

86158

37223

87614

33409

20626

56282

58615

G.Ba

80195

66430

G.Nhì

50073

G.Nhất

45369

Đ.Biệt

982480

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 07/06/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 4 5 5
2 3 6
3 0 9
4  
5 8
6 4 9
7 0 3
8 0 2
9 5
Lô tô Đuôi
3 7 8 0
  1
8 2
2 7 3
1 6 4
1 1 9 5
0 2 6
  7
5 8
0 3 6 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 31/05/2024

G.Tám

95

G.Bảy

430

G.Sáu

0753

2287

8163

G.Năm

5639

G.Tư

57579

25357

14258

37304

65594

24670

39056

G.Ba

08090

33100

G.Nhì

35718

G.Nhất

79493

Đ.Biệt

516374

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 31/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 8
2  
3 0 9
4  
5 3 6 7 8
6 3
7 0 4 9
8 7
9 0 3 4
Lô tô Đuôi
0 3 7 9 0
  1
  2
5 6 9 3
0 7 9 4
  5
5 6
5 8 7
1 5 8
3 7 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 24/05/2024

G.Tám

23

G.Bảy

620

G.Sáu

8311

4929

7337

G.Năm

2825

G.Tư

42299

95534

82307

04266

06876

34099

14462

G.Ba

39241

80354

G.Nhì

19947

G.Nhất

21834

Đ.Biệt

038490

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 24/05/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 1
2 0 5 9
3 4 4 7
4 1 7
5 4
6 2 6
7 6
8  
9 0 9 9
Lô tô Đuôi
2 9 0
1 4 1
6 2
  3
3 3 5 4
2 5
6 7 6
0 3 4 7
  8
2 9 9 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 17/05/2024

G.Tám

95

G.Bảy

676

G.Sáu

6827

9830

1100

G.Năm

3459

G.Tư

67545

80521

87351

03600

43584

10154

41535

G.Ba

87882

85803

G.Nhì

72867

G.Nhất

87841

Đ.Biệt

141337

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 17/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 0 3
1  
2 1 7
3 0 5 7
4 1 5
5 1 4 9
6 7
7 6
8 2 4
9  
Lô tô Đuôi
0 0 3 0
2 4 5 1
8 2
0 3
5 8 4
3 4 5
7 6
2 3 6 7
  8
5 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 10/05/2024

G.Tám

74

G.Bảy

101

G.Sáu

2049

6413

3260

G.Năm

0897

G.Tư

30057

97202

52250

68736

05314

54135

90392

G.Ba

92400

44999

G.Nhì

28939

G.Nhất

25181

Đ.Biệt

444642

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 10/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2
1 3 4
2  
3 5 6 9
4 2 9
5 0 7
6 0
7  
8 1
9 2 7 9
Lô tô Đuôi
0 5 6 0
0 8 1
0 4 9 2
1 3
1 4
3 5
3 6
5 9 7
  8
3 4 9 9

SXTV - Kết Quả Sổ Xố Trà Vinh

XSTV ngày 03/05/2024

G.Tám

54

G.Bảy

027

G.Sáu

0639

8684

7604

G.Năm

6315

G.Tư

41047

66629

72556

93538

76455

88793

36272

G.Ba

57779

89774

G.Nhì

89264

G.Nhất

34173

Đ.Biệt

054207

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 03/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 5
2 7 9
3 8 9
4 7
5 5 6
6 4
7 2 3 4 9
8 4
9 3
Lô tô Đuôi
  0
  1
7 2
7 9 3
0 6 7 8 4
1 5 5
5 6
0 2 4 7
3 8
2 3 7 9

XSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh Hôm Nay

XSTV ngày 26/04/2024

G.Tám

96

G.Bảy

241

G.Sáu

5618

0288

6622

G.Năm

8950

G.Tư

58829

77768

14294

04874

86162

33932

94038

G.Ba

15186

73581

G.Nhì

63932

G.Nhất

20566

Đ.Biệt

213526

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 26/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2 2 6 9
3 2 2 8
4 1
5 0
6 2 6 8
7 4
8 1 6 8
9 4
Lô tô Đuôi
5 0
4 8 1
2 3 3 6 2
  3
7 9 4
  5
2 6 8 6
  7
1 3 6 8 8
2 9

KQXSTV - Kết Quả Xổ Số Trà Vinh

XSTV ngày 19/04/2024

G.Tám

31

G.Bảy

367

G.Sáu

9654

5774

5762

G.Năm

0659

G.Tư

87482

57835

32409

85068

70706

29152

72005

G.Ba

74256

31489

G.Nhì

62100

G.Nhất

38926

Đ.Biệt

538064

Bảng Loto xổ số Trà Vinh ngày 19/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 5 6 9
1  
2 6
3 5
4  
5 2 4 6 9
6 2 4 7 8
7 4
8 2 9
9  
Lô tô Đuôi
0 0
  1
5 6 8 2
  3
5 6 7 4
0 3 5
0 2 5 6
6 7
6 8
0 5 8 9
XSTV - KQXSTV- Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn - Thống kê dự đoán XS Trà Vinh cho cầu số VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSTV mở thưởng các ngày trước đó.

XSTV - KQXSTV - Dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Trà Vinh (XSMN TV) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Trà Vinh ở kênh nào

- Kết quả xổ số Trà Vinh được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Trà Vinh siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop