XSVL - KQXSVL - Xổ số Vĩnh Long - Bảng kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 23/02/2024

G.Tám

82

G.Bảy

143

G.Sáu

8621

4353

4164

G.Năm

7706

G.Tư

73452

98748

11946

51818

73687

62827

73421

G.Ba

77718

58769

G.Nhì

03515

G.Nhất

59438

Đ.Biệt

970118

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 23/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 5 8 8 8
2 1 1 7
3 8
4 3 6 8
5 2 3
6 4 9
7  
8 7
9  
Lô tô Đuôi
  0
2 2 1
5 2
4 5 3
6 4
1 5
0 4 6
2 8 7
1 1 1 3 4 8
6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 16/02/2024

G.Tám

89

G.Bảy

446

G.Sáu

4682

0889

9636

G.Năm

8536

G.Tư

74309

56146

40069

88864

91181

23348

86807

G.Ba

57405

81381

G.Nhì

28174

G.Nhất

87120

Đ.Biệt

861029

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 16/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 7 9
1  
2 0 9
3 6 6
4 6 6 8
5  
6 4 9
7 4
8 1 1 2 9
9  
Lô tô Đuôi
2 0
8 8 1
8 2
  3
6 7 4
0 5
3 3 4 4 6
0 7
4 8
0 2 6 8 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 09/02/2024

G.Tám

13

G.Bảy

928

G.Sáu

6583

8762

0190

G.Năm

6260

G.Tư

24944

78910

20973

69174

09668

46634

31761

G.Ba

52123

90982

G.Nhì

62873

G.Nhất

04167

Đ.Biệt

921574

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 09/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0
2 3 8
3 4
4 4
5  
6 0 1 2 7 8
7 3 3 4 4
8 2 3
9 0
Lô tô Đuôi
1 6 9 0
6 1
6 8 2
2 7 7 8 3
3 4 7 7 4
  5
  6
6 7
2 6 8
  9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 02/02/2024

G.Tám

78

G.Bảy

893

G.Sáu

8459

4845

9380

G.Năm

3134

G.Tư

53112

08730

12284

02647

15530

71754

48282

G.Ba

10019

28298

G.Nhì

55306

G.Nhất

37369

Đ.Biệt

614753

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 02/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 2 9
2  
3 0 0 4
4 5 7
5 3 4 9
6 9
7  
8 0 2 4
9 3 8
Lô tô Đuôi
3 3 8 0
  1
1 8 2
5 9 3
3 5 8 4
4 5
0 6
4 7
9 8
1 5 6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 26/01/2024

G.Tám

63

G.Bảy

654

G.Sáu

7994

0669

0965

G.Năm

2606

G.Tư

61543

42955

54764

04126

98195

51052

05839

G.Ba

27168

34438

G.Nhì

46167

G.Nhất

24979

Đ.Biệt

194022

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 26/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1  
2 2 6
3 8 9
4 3
5 2 4 5
6 4 5 7 8 9
7 9
8  
9 4 5
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 5 2
4 3
5 6 9 4
5 6 9 5
0 2 6
6 7
3 6 8
3 6 7 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 19/01/2024

G.Tám

38

G.Bảy

894

G.Sáu

4636

4071

8507

G.Năm

8881

G.Tư

48183

00380

75262

54211

41829

51527

24596

G.Ba

85254

54680

G.Nhì

19657

G.Nhất

78293

Đ.Biệt

207004

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 19/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 7
1 1
2 7 9
3 6
4  
5 4 7
6 2
7 1
8 0 0 1 3
9 3 4 6
Lô tô Đuôi
8 8 0
1 7 8 1
6 2
8 9 3
0 5 9 4
  5
3 9 6
0 2 5 7
  8
2 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 12/01/2024

G.Tám

86

G.Bảy

009

G.Sáu

5777

2639

6904

G.Năm

8623

G.Tư

55291

17003

02332

58316

71992

65742

02460

G.Ba

55770

93900

G.Nhì

58684

G.Nhất

65889

Đ.Biệt

714906

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 12/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 3 4 6 9
1 6
2 3
3 2 9
4 2
5  
6 0
7 0 7
8 4 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
0 6 7 0
9 1
3 4 9 2
0 2 3
0 8 4
  5
0 1 6
7 7
  8
0 3 8 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 05/01/2024

G.Tám

80

G.Bảy

414

G.Sáu

6468

6471

7095

G.Năm

8348

G.Tư

93153

60741

93224

92565

85614

02321

95758

G.Ba

74196

19423

G.Nhì

93795

G.Nhất

06098

Đ.Biệt

965272

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 05/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 4
2 1 3 4
3  
4 1 8
5 3 8
6 5 8
7 1 2
8  
9 5 5 6 8
Lô tô Đuôi
  0
2 4 7 1
7 2
2 5 3
1 1 2 4
6 9 9 5
9 6
  7
4 5 6 9 8
  9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 29/12/2023

G.Tám

42

G.Bảy

433

G.Sáu

8574

0503

4983

G.Năm

6452

G.Tư

91456

76486

03996

60171

28947

84346

83396

G.Ba

15159

52232

G.Nhì

14014

G.Nhất

07997

Đ.Biệt

506124

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 29/12/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 4
2 4
3 2 3
4 6 7
5 2 6 9
6  
7 1 4
8 3 6
9 6 6 7
Lô tô Đuôi
  0
7 1
3 5 2
0 3 8 3
1 2 7 4
  5
4 5 8 9 9 6
4 9 7
  8
5 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 22/12/2023

G.Tám

84

G.Bảy

471

G.Sáu

4547

3146

6455

G.Năm

2302

G.Tư

15752

72689

14259

56791

04550

37213

08371

G.Ba

64203

01637

G.Nhì

67262

G.Nhất

41116

Đ.Biệt

501302

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 22/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 2 3
1 3 6
2  
3 7
4 6 7
5 0 2 5 9
6 2
7 1 1
8 9
9 1
Lô tô Đuôi
5 0
7 7 9 1
0 0 5 6 2
0 1 3
  4
5 5
1 4 6
3 4 7
  8
5 8 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 15/12/2023

G.Tám

01

G.Bảy

521

G.Sáu

7039

8595

1054

G.Năm

3928

G.Tư

20318

50742

79396

27060

60981

57194

34012

G.Ba

92617

27285

G.Nhì

49030

G.Nhất

83236

Đ.Biệt

704221

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 15/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 7 8
2 1 1 8
3 0 6 9
4 2
5 4
6 0
7  
8 1 5
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
3 6 0
2 2 8 1
1 4 2
  3
5 9 4
8 9 5
3 9 6
1 7
1 2 8
3 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

XSVL ngày 08/12/2023

G.Tám

91

G.Bảy

394

G.Sáu

5123

1659

8802

G.Năm

7623

G.Tư

96562

89061

63061

98085

72694

17820

99524

G.Ba

40607

13607

G.Nhì

62869

G.Nhất

99189

Đ.Biệt

514829

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 08/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 7 7
1  
2 0 3 3 4 9
3  
4  
5 9
6 1 1 2 9
7  
8 5 9
9 4 4
Lô tô Đuôi
2 0
6 6 1
0 6 2
2 2 3
2 9 9 4
8 5
  6
0 0 7
  8
2 5 6 8 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

XSVL ngày 01/12/2023

G.Tám

88

G.Bảy

729

G.Sáu

1931

2872

7349

G.Năm

1726

G.Tư

90144

01237

61395

59414

84550

47718

87640

G.Ba

21416

10005

G.Nhì

38187

G.Nhất

62938

Đ.Biệt

010787

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 4 6 8
2 6 9
3 1 7 8
4 0 4 9
5 0
6  
7 2
8 7 7
9 5
Lô tô Đuôi
4 5 0
3 1
7 2
  3
1 4 4
0 9 5
1 2 6
3 8 8 7
1 3 8
2 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL ngày 24/11/2023

G.Tám

03

G.Bảy

901

G.Sáu

2856

9925

6008

G.Năm

9656

G.Tư

81443

66689

32407

08465

92523

83599

66965

G.Ba

26846

97207

G.Nhì

48334

G.Nhất

67972

Đ.Biệt

416230

Bảng Loto xổ số Vĩnh Long ngày 24/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 7 7 8
1  
2 3 5
3 0 4
4 3 6
5 6 6
6 5 5
7 2
8 9
9 9
Lô tô Đuôi
3 0
0 1
7 2
2 4 3
3 4
2 6 6 5
4 5 5 6
0 0 7
0 8
8 9 9
XSVL - KQXSVL- Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vĩnh Long cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVL mở thưởng các ngày trước đó.

XSVL - KQXSVL - Dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vĩnh Long (XSMN VL) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vĩnh Long ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vĩnh Long được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vĩnh Long siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop