XSVT - KQXSVT - Xổ số Vũng Tàu - Bảng kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 18/06/2024

G.Tám

90

G.Bảy

604

G.Sáu

9396

8783

8886

G.Năm

7142

G.Tư

47599

94312

69296

53800

43274

57562

03492

G.Ba

55750

97820

G.Nhì

13880

G.Nhất

75623

Đ.Biệt

305331

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 18/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 2
2 0 3
3 1
4 2
5 0
6 2
7 4
8 0 3 6
9 2 6 6 9
Lô tô Đuôi
0 2 5 8 0
3 1
1 4 6 9 2
2 8 3
0 7 4
  5
8 9 9 6
  7
  8
9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 11/06/2024

G.Tám

14

G.Bảy

581

G.Sáu

1078

5936

7462

G.Năm

5742

G.Tư

33735

30175

18486

08581

45709

11851

82110

G.Ba

43882

22177

G.Nhì

71363

G.Nhất

78725

Đ.Biệt

273420

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 11/06/2024
Đầu Lô tô
0 9
1 0
2 0 5
3 5 6
4 2
5 1
6 2 3
7 5 7 8
8 1 1 2 6
9  
Lô tô Đuôi
1 2 0
5 8 8 1
4 6 8 2
6 3
  4
2 3 7 5
3 8 6
7 7
7 8
0 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 04/06/2024

G.Tám

95

G.Bảy

122

G.Sáu

0344

7761

4595

G.Năm

9353

G.Tư

58495

82334

20461

96070

09623

78794

52204

G.Ba

72958

21537

G.Nhì

50926

G.Nhất

82250

Đ.Biệt

208587

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 04/06/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 2 3 6
3 4 7
4 4
5 0 3 8
6 1 1
7 0
8 7
9 4 5 5
Lô tô Đuôi
5 7 0
6 6 1
2 2
2 5 3
0 3 4 9 4
9 9 5
2 6
3 8 7
5 8
  9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 28/05/2024

G.Tám

67

G.Bảy

033

G.Sáu

9727

3204

0995

G.Năm

7146

G.Tư

72990

41985

01211

58469

88996

23800

72219

G.Ba

69158

35489

G.Nhì

65777

G.Nhất

56257

Đ.Biệt

533920

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 28/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 1 9
2 0 7
3 3
4 6
5 7 8
6 9
7 7
8 5 9
9 0 5 6
Lô tô Đuôi
0 2 9 0
1 1
  2
3 3
0 4
8 9 5
4 9 6
2 5 7 7
5 8
1 6 8 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 21/05/2024

G.Tám

47

G.Bảy

503

G.Sáu

7976

1680

8237

G.Năm

9889

G.Tư

62343

47033

50707

47447

91539

84892

00895

G.Ba

37079

16217

G.Nhì

49533

G.Nhất

09407

Đ.Biệt

388678

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 21/05/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 7
1 7
2  
3 3 3 7 9
4 3 7
5  
6  
7 6 8 9
8 0 9
9 2 5
Lô tô Đuôi
8 0
  1
9 2
0 3 3 4 3
  4
9 5
7 6
0 0 1 3 4 7
7 8
3 7 8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 14/05/2024

G.Tám

18

G.Bảy

700

G.Sáu

7006

7062

7357

G.Năm

5234

G.Tư

99245

63097

28852

66560

34934

55218

22753

G.Ba

28454

49712

G.Nhì

59073

G.Nhất

72252

Đ.Biệt

520141

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 14/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 2 8
2  
3 4 4
4 1 5
5 2 2 3 4 7
6 0 2
7 3
8  
9 7
Lô tô Đuôi
0 6 0
4 1
1 5 5 6 2
5 7 3
3 3 5 4
4 5
0 6
5 9 7
1 8
  9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 07/05/2024

G.Tám

16

G.Bảy

140

G.Sáu

3971

3637

2103

G.Năm

5260

G.Tư

14424

71925

36757

17590

30109

24112

40248

G.Ba

75599

40101

G.Nhì

37500

G.Nhất

77767

Đ.Biệt

593227

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 07/05/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 3 9
1 2
2 4 5 7
3 7
4 0 8
5 7
6 0 7
7 1
8  
9 0 9
Lô tô Đuôi
0 4 6 9 0
0 7 1
1 2
0 3
2 4
2 5
  6
2 3 5 6 7
4 8
0 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 30/04/2024

G.Tám

88

G.Bảy

673

G.Sáu

5761

3070

1790

G.Năm

2592

G.Tư

11663

17590

22648

89982

10615

04858

59369

G.Ba

17757

95814

G.Nhì

89042

G.Nhất

00967

Đ.Biệt

917876

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 30/04/2024
Đầu Lô tô
0  
1 4 5
2  
3  
4 2 8
5 7 8
6 1 3 7 9
7 0 3 6
8 2
9 0 0 2
Lô tô Đuôi
7 9 9 0
6 1
4 8 9 2
6 7 3
1 4
1 5
7 6
5 6 7
4 5 8
6 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 23/04/2024

G.Tám

89

G.Bảy

540

G.Sáu

5467

0595

4574

G.Năm

7613

G.Tư

97310

91759

56979

68040

17545

01221

98442

G.Ba

52635

91015

G.Nhì

77505

G.Nhất

85068

Đ.Biệt

215261

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 23/04/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 3 5
2 1
3 5
4 0 0 2 5
5 9
6 1 7 8
7 4 9
8  
9 5
Lô tô Đuôi
1 4 4 0
2 6 1
4 2
1 3
7 4
0 1 3 4 9 5
  6
6 7
6 8
5 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 16/04/2024

G.Tám

58

G.Bảy

592

G.Sáu

8207

2125

4974

G.Năm

3385

G.Tư

89771

75420

21577

84812

98483

86864

96918

G.Ba

55480

24507

G.Nhì

50778

G.Nhất

16747

Đ.Biệt

822377

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 16/04/2024
Đầu Lô tô
0 7 7
1 2 8
2 0 5
3  
4 7
5  
6 4
7 1 4 7 7 8
8 0 3 5
9 2
Lô tô Đuôi
2 8 0
7 1
1 9 2
8 3
6 7 4
2 8 5
  6
0 0 4 7 7 7
1 7 8
  9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 09/04/2024

G.Tám

57

G.Bảy

734

G.Sáu

3346

6524

6664

G.Năm

1757

G.Tư

12549

07518

13882

26400

37310

94612

07104

G.Ba

42554

96027

G.Nhì

27448

G.Nhất

23211

Đ.Biệt

034128

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 09/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 4
1 0 1 2 8
2 4 7 8
3 4
4 6 8 9
5 4 7
6 4
7  
8 2
9  
Lô tô Đuôi
0 1 0
1 1
1 8 2
  3
0 2 3 5 6 4
  5
4 6
2 5 7
1 2 4 8
4 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

XSVT ngày 02/04/2024

G.Tám

56

G.Bảy

993

G.Sáu

7766

6027

9933

G.Năm

8901

G.Tư

77369

66706

59980

37526

34014

82502

66126

G.Ba

47921

74287

G.Nhì

05882

G.Nhất

85053

Đ.Biệt

267171

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 02/04/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 6
1 4
2 1 6 6 7
3 3
4  
5 3
6 6 9
7 1
8 0 2 7
9 3
Lô tô Đuôi
8 0
0 2 7 1
0 8 2
3 5 9 3
1 4
  5
0 2 2 6 6
2 8 7
  8
6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

XSVT ngày 26/03/2024

G.Tám

19

G.Bảy

953

G.Sáu

3480

7499

8112

G.Năm

8063

G.Tư

82199

75420

02055

60249

46588

59684

17049

G.Ba

97397

71885

G.Nhì

27306

G.Nhất

15363

Đ.Biệt

337019

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 26/03/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 2 9
2 0
3  
4 9 9
5 3 5
6 3 3
7  
8 0 4 5 8
9 7 9 9
Lô tô Đuôi
2 8 0
  1
1 2
5 6 6 3
8 4
5 8 5
0 6
9 7
8 8
1 4 4 9 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT ngày 19/03/2024

G.Tám

01

G.Bảy

255

G.Sáu

5860

3702

8738

G.Năm

1636

G.Tư

18727

40847

05451

71126

03903

11493

03360

G.Ba

70844

76736

G.Nhì

85619

G.Nhất

14463

Đ.Biệt

417347

Bảng Loto xổ số Vũng Tàu ngày 19/03/2024
Đầu Lô tô
0 2 3
1 9
2 6 7
3 6 6 8
4 4 7 7
5 1 5
6 0 0 3
7  
8  
9 3
Lô tô Đuôi
6 6 0
5 1
0 2
0 6 9 3
4 4
5 5
2 3 3 6
2 4 4 7
3 8
1 9
XSVT - KQXSVT- Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn - Soi cầu dự đoán XS Vũng Tàu cho cầu lô VIP cùng các chuyên gia tại https://dudoanxs.org/. Phân tích chính xác loto gan loto ra nhiều hôm nay dựa vào bảng KQXSVT mở thưởng các ngày trước đó.

XSVT - KQXSVT - Dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn

Kết Quả Xổ số Miền Nam đài Vũng Tàu (XSMN VT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác

Tường thuật xổ số trực tiếp xổ số Vũng Tàu ở kênh nào

- Kết quả xổ số Vũng Tàu được tường thuật trên kênh AM 610 KHZ và trên dự đoán xs 3 miền. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Cho 1.000.000 vé loại 10.000đ, 06 chữ số) Áp dụng chung 21 tỉnh khu vực Miền Nam từ ngày 01-01-2017 (Từ Bình Thuận vào đến Cà Mau)
 • 01   Giải đặc biệt ( 6 số ) 2.000.000.000đ
 • 01   Giải nhất ( 5 số ) 30.000.000đ
 • 01   Giải hai ( 5 số ) 15.000.000đ
 • 02   Giải ba ( 5 số ) 10.000.000đ
 • 07   Giải bốn ( 5 số ) 3.000.000đ
 • 10   Giải năm ( 4 số ) 1.000.000đ
 • 30   Giải sáu ( 4 số ) 400.000đ
 • 100   Giải bảy ( 3 số ) 200.000đ
 • 1.000   Giải tám ( 2 số ) 100.000đ
 • 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
 • 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Chúc mọi người gặp được nhiều may mắn với các con số dự đoán xổ số Vũng Tàu siêu chuẩn xác của chuyên trang dudoanxs.info.
backtop