Rủi ro thanh khoản là gì, quy định về quản lý rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là gì, quy định về quản lý rủi ro thanh khoản. Những hình thức xếp loại tài sản theo tính thanh khoản được quy định ra sao. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của tài chính kinh doanh

Rủi ro thanh khoản là gì

Rủi ro thanh khoản (liquidity risk) là nguy cơ mất khả năng thanh toán nhanh chóng và hiệu quả các khoản nợ hoặc các tài sản trở nên khó bán ra thành tiền mặt một cách nhanh chóng hoặc không có giá trị thị trường.

Điều này có thể xảy ra khi nguồn cung tiền tệ bị gián đoạn, thị trường tài chính không ổn định hoặc khi doanh nghiệp hoặc tổ chức đang phải đối mặt với các khó khăn tài chính. Rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến việc giảm giá trị của tài sản và thậm chí là sự phá sản nếu không được quản lý và xử lý đúng cách.

Rủi ro thanh khoản là gì
Rủi ro thanh khoản là gì

Yêu cầu chiến lược trong quản lý rủi ro thanh khoản là gì

Sau khi nắm được khái niệm rủi ro thanh khoản là gì, thì chúng ta cùng tìm hiểu yêu cầu chiến lược của quản lý rủi ro thanh khoản là gì.

Quản lý rủi ro thanh khoản là một phần quan trọng của quản lý rủi ro tổng thể trong một tổ chức. Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản có thể bao gồm các yêu cầu sau:

  • Đánh giá các nguy cơ rủi ro thanh khoản: Tổ chức cần đánh giá các nguy cơ rủi ro liên quan đến thanh khoản, bao gồm các yếu tố như quy mô tài sản, sự đa dạng, sự phụ thuộc vào nguồn vốn, các mối liên hệ với thị trường và các bên liên quan khác.
  • Thiết lập các chỉ tiêu quản lý thanh khoản: Tổ chức cần thiết lập các chỉ tiêu quản lý thanh khoản để giám sát tình trạng thanh khoản, bao gồm các chỉ tiêu như tỷ lệ thanh khoản, chu kỳ thu hồi vốn, số lượng tài sản khó bán được.
  • Phân tích và đánh giá tình hình thanh khoản: Tổ chức cần phân tích và đánh giá tình hình thanh khoản thường xuyên để phát hiện các nguy cơ rủi ro đối với thanh khoản và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.
  • Xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro thanh khoản: Tổ chức cần xây dựng kế hoạch đối phó với rủi ro thanh khoản, bao gồm các biện pháp như tăng cường vốn, điều chỉnh danh mục tài sản, cải thiện quy trình quản lý thanh khoản.
  • Tập huấn và nâng cao nhận thức của nhân viên về rủi ro thanh khoản: Tổ chức cần tập huấn và nâng cao nhận thức của nhân viên về rủi ro thanh khoản để họ có thể nhận biết, đánh giá và giảm thiểu các rủi ro đối với thanh khoản.

Tóm lại, chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản bao gồm các hoạt động để đánh giá, giám sát và quản lý các rủi ro liên quan đến thanh khoản, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa và đối phó để giảm thiểu tác động của các rủi ro này đối với tổ chức.

Xếp loại tài sản theo tính thanh khoản?

Các loại tài sản ngắn hạn, lưu động được sắp xếp theo tính thanh khoản từ cao đến thấp như sau:

  • Tiền mặt
  • Đầu tư ngắn hạn
  • Khoản phải thu
  • Ứng trước ngắn hạn
  • Hàng tồn kho.

Tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất bởi luôn luôn dùng trực tiếp để thanh toán, lưu thông, tích trữ.

Hàng tồn kho là tài sản có tính thanh khoản thấp nhất bởi phải trải qua nhiều giai đoạn như phân phối, tiêu thụ, chuyển thành khoản phải thu, sau đó một thời gian mới chuyển thành tiền mặt.

Ngoài các loại tài sản trên, chứng khoán cũng là một loại tài sản có khả năng thanh khoản.

Xem thêm: Liquidity là gì? Tìm hiểu về Liquidity trong chứng khoán và tiền điện tử

Xem thêm: Chi phí cận biên là gì? Cách tính chi phí cận biên chuẩn xác

Trên đây là những thông tin chia sẻ trả lời cho câu hỏi rủi ro thanh khoản là gì, những yêu cầu chiến lược trong việc quản lý rủi ro thanh khoản ra sao. Hình thức xếp loại tài khoản theo tính thanh khoản được thực hiện như thế nào. Rất hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn nhiều thông tin bổ ích.