Lợi suất trái phiếu là gì, những yếu tố ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu

Lợi suất trái phiếu là gì, các hình thức lợi suất trái phiếu cơ bản, đâu là những yếu tố gây ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Lợi suất trái phiếu là gì

Lợi suất trái phiếu là gì ? Lợi suất trái phiếu là khoản lãi mà một nhà đầu tư sẽ nhận được khi mua một trái phiếu. Trái phiếu là một khoản vay được phát hành bởi một công ty hoặc một chính phủ để huy động vốn từ các nhà đầu tư.

Lợi suất trái phiếu chính là số tiền lãi mà nhà đầu tư sẽ nhận được theo tỷ lệ phần trăm hàng năm trên giá trị trái phiếu mà họ đã mua. Phần lợi suất này được xác định bởi nhiều yếu tố như tình hình kinh tế, tình hình tài chính của công ty hoặc chính phủ phát hành trái phiếu, và nhu cầu của thị trường.

Lơi suất trái phiếu là gì
Lơi suất trái phiếu là gì

Trong nhiều trường hợp, lợi suất trái phiếu cao hơn so với lãi suất tiết kiệm bởi vì trái phiếu có rủi ro cao hơn. Tuy nhiên, trái phiếu được coi là một khoản đầu tư an toàn hơn so với cổ phiếu vì lợi suất trái phiếu được đảm bảo và ổn định hơn.

Như vậy bạn đã nắm được khái niệm lợi suất trái phiếu là gì rồi đúng không

Cách phân loại lợi suất trái phiếu là gì

Sau khi nắm được khái niệm lợi suất trái phiếu là gì thì chúng ta cùng đi tìm hiểu về cách phân loại lợi suất trái phiếu như thế nào, được phân loại dựa vào những yếu tố nào.

Như đã biết thì trái phiếu là một khoản vay được phát hành bởi một công ty hoặc chính phủ để huy động vốn từ các nhà đầu tư. Lợi suất trái phiếu là khoản lãi mà nhà đầu tư sẽ nhận được khi mua một trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu có thể được chia thành nhiều loại khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau.

Đầu tiên, lợi suất trái phiếu có thể được phân loại căn cứ theo thời hạn trái phiếu. Lợi suất trái phiếu đến hạn là mức lợi suất mà tại đó giá trị hiện tại của các luồng thu nhập từ trái phiếu đúng bằng với giá của trái phiếu. Loại lợi suất này giúp bạn có thể so sánh các loại trái phiếu với kỳ hạn khác nhau hoặc với nhiều mức lãi suất coupon. Lợi suất trái phiếu trước/quá hạn là mức lợi suất mà tại đó giá trị hiện tại của các luồng thu nhập từ trái phiếu không bằng/lớn hơn với giá của trái phiếu.

Tiếp theo, lợi suất trái phiếu có thể được phân loại căn cứ theo lãi suất trái phiếu. Lợi suất trái phiếu có lãi suất cố định là lợi suất được xác định dựa trên tỷ lệ % cố định theo mệnh giá mua trái phiếu tại thời điểm mua. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu có lãi suất thả nổi là lợi suất được trả trong các kỳ và biến đổi tăng hoặc giảm theo một lãi suất tham chiếu.

Những yếu tố gây ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu là gì

Đầu tư cổ phiếu dài hạn
Đầu tư cổ phiếu dài hạn

Lợi suất trái phiếu là gì, chính là một chỉ số quan trọng trong thị trường tài chính và được ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vậy các yếu tố gây ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu là gì, dưới đây chính là một số yếu tố chính gây ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu:

  • Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương: Chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, bao gồm lãi suất cơ bản và việc mua bán trái phiếu chính phủ, có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu.
  • Tình hình kinh tế: Lợi suất trái phiếu có thể phản ánh tình hình kinh tế của một quốc gia. Khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, lãi suất trái phiếu cũng thường tăng, và ngược lại.
  • Khả năng trả nợ của người phát hành trái phiếu: Khả năng trả nợ của một công ty hoặc chính phủ có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu. Nếu một công ty hoặc chính phủ có khả năng trả nợ kém, thì nhà đầu tư sẽ yêu cầu lợi suất cao hơn để bù đắp cho rủi ro.
  • Tình trạng thị trường tài chính: Những biến động trên thị trường tài chính, bao gồm giá cổ phiếu, giá vàng và tỷ giá hối đoái, có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu.
  • Tình hình chính trị: Tình hình chính trị của một quốc gia có thể ảnh hưởng đến lợi suất trái phiếu. Nếu tình hình chính trị ổn định, thì lãi suất trái phiếu thường ổn định. Tuy nhiên, nếu có những biến động chính trị, thì lãi suất trái phiếu có thể tăng.

Tóm lại, lợi suất trái phiếu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, tình hình kinh tế, khả năng trả nợ của người phát hành trái phiếu, tình trạng thị trường tài chính và tình hình chính trị.

Xem thêm: Mua trái phiếu là gì, đặc điểm của hình thức đầu tư này là gì

Xem thêm: Trái phiếu là gì, đặc điểm và cách phân loại trái phiếu

Trên đây là những thông tin trả lời cho câu hỏi lợi suất trái phiếu là gì, cách phân loại lợi suất trái phiếu như thế nào, và đâu là những yếu tố gây ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu này. Rất hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ích.