Chi phí cận biên là gì? Cách tính chi phí cận biên chuẩn xác

Chi phí cận biên là gì? Cách tính chi phí cận biên chuẩn xác. Đường chi phí cận biên thể hiện điều gì có vai trò gì trong doanh nghiệp. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Chi phí cận biên là gì

Chi phí cận biên (Marginal Cost) là chi phí thêm mà một doanh nghiệp phải chi trả khi sản xuất một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ tiếp theo. Nó được tính bằng cách lấy chi phí thay đổi khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ và chia cho số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

"<yoastmark

Ví dụ, nếu chi phí sản xuất 10 sản phẩm là 1000 đô la và chi phí sản xuất 11 sản phẩm là 1100 đô la, thì chi phí cận biên của sản phẩm thứ 11 là 100 đô la (1100 đô la – 1000 đô la) / 1 sản phẩm. Chi phí cận biên quan trọng trong việc đưa ra quyết định sản xuất, doanh nghiệp sẽ tiếp tục sản xuất nếu giá bán cao hơn chi phí cận biên và ngược lại.

2. Cách tính chi phí cận biên chuẩn xác

Sau khi biết được chi phí cần biên là gì thì ta sẽ tìm hiểu cách để tính chi phí cận biên, bạn có thể làm theo các bước sau:

Tìm ra chi phí thay đổi khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Đây là chi phí cố định thêm (Fixed Cost) và chi phí biến động thêm (Variable Cost).

Chia chi phí thay đổi cho số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ sản xuất thêm để tính ra chi phí cận biên.

Ta có thể tính chi phí cận biên tại từng thời điểm sản lượng Q bất kỳ như công thức sau:

Cách tính chi phi cận biên
Cách tính chi phi cận biên

Trong đó:

  •  : là biểu mức thể hiện thay đổi của các biến số.
  • q: sản lượng

Theo như công thức trên, thì nếu sự thay đổi trong q tương đối nhỏ, thì khi đó chi phí cận biên MC tại mức sản lượng q chính là giá trị đạo hàm của TC(q) tại điểm sản lượng q.

Với vai trò của chi phí cận biên là gì, đây chính là một hàm số của sản lượng thì mức chi phí cận biên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mức sản lượng. Tại các điểm sản lượng khác nhau, thì ta có chi phí cận biên cũng sẽ thay đổi khác nhau.

3. Đường chi phí cận biên là gì

Đường chi phí cận biên (Marginal Cost Curve) là đường biểu diễn mối quan hệ giữa chi phí cận biên và số lượng sản phẩm được sản xuất thêm. Nó cho biết chi phí cần phải bỏ ra để sản xuất một đơn vị sản phẩm mới, và thường có hình dạng giống như đường hàm số đồng biến.

Đường chi phí cận biên thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả sản xuất và tối ưu hóa chi phí. Nếu chi phí cận biên càng nhỏ, thì sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ càng hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Ngược lại, nếu chi phí cận biên càng lớn, thì sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ càng tốn kém và không hiệu quả.

Đường chi phí cận biên thường được sử dụng cùng với đường hàm số tổng chi phí (Total Cost Curve) để tìm ra điểm cực tiểu của chi phí sản xuất. Ở điểm này, chi phí cận biên bằng với giá bán và lợi nhuận sẽ đạt được mức cao nhất.

4. Ý nghĩa của đường chi phí cận biên là gì

Đường chi phí cận biên (Marginal Cost Curve) có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sản xuất và đánh giá hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Cụ thể, đường chi phí cận biên cho phép:

  • Đánh giá hiệu quả sản xuất: Bằng cách so sánh giá bán của sản phẩm với chi phí cận biên, doanh nghiệp có thể đánh giá xem sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm có lợi nhuận hay không. Nếu chi phí cận biên nhỏ hơn giá bán của sản phẩm, thì sản xuất thêm sẽ mang lại lợi nhuận.
  • Tối ưu hóa sản xuất: Đường chi phí cận biên cũng cho phép doanh nghiệp tìm ra điểm cực tiểu của chi phí sản xuất, nơi mà chi phí cận biên bằng với giá bán của sản phẩm. Ở điểm này, doanh nghiệp sẽ đạt được lợi nhuận cao nhất.
  • Quản lý chi phí: Đường chi phí cận biên giúp doanh nghiệp quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả hơn. Bằng cách tăng hoặc giảm sản lượng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh chi phí cận biên của mình để đạt được mức lợi nhuận mong muốn.

Vì vậy, đường chi phí cận biên là một trong những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá và điều chỉnh chi phí sản xuất để đạt được lợi nhuận cao nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn cách sút bóng xoáy má ngoài chuẩn và đúng kỹ thuật

Xem thêm: Karate có bao nhiêu đẳng? Ý nghĩa của các đẳng trong Karate

Trên đây là những thông tin liên quan tới chi phí cận biên và đường chi phí cận biên. Rất hy vọng bài viết đã mang tới cho bạn nhiều thông tin bổ ích.