Cách tính lợi nhuận chính xác nhất, Vai trò của lợi nhuận trong kinh tế

Cách tính lợi nhuận chính xác nhất, trong kinh tế có những hình thức lợi nhuận như thế nào, vai trò của lợi nhuận trong sự phát triển kinh tế. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

Lợi nhuận là gì ?

Lợi nhuận được chia thành rất nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào mô hình và quy mô của doanh nghiệp. Lợi nhuận giống như một yếu tố để đánh giá về “sức khỏe” của một doanh nghiệp. Vậy lợi nhuận là gì ?

Lợi nhuận là khoản tiền mà một doanh nghiệp hay tổ chức kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và khoản đầu tư ban đầu. Đó là khoản tiền còn lại sau khi doanh nghiệp bán hàng hoặc dịch vụ và trả các chi phí như lương nhân viên, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, thuế và các chi phí khác.

Cách tính lợi nhuận
Cách tính lợi nhuận

Lợi nhuận là mục tiêu chính của hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức vì nó cho phép họ tăng trưởng, mở rộng và đầu tư cho tương lai. Nó cũng là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp hay tổ chức.

Lợi nhuận có thể được tính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và tỷ suất lợi nhuận. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, một số loại lợi nhuận có thể quan trọng hơn những loại khác, và các doanh nghiệp và tổ chức cần cân nhắc những yếu tố này khi tính toán và báo cáo lợi nhuận của mình.

Cách tính lợi nhuận

Vậy cách tính lợi nhuận như thế nào ta có công thức tính lợi nhuận đơn giản như sau :

Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng doanh thu: tổng số tiền thu về được từ việc bán hàng.
 • Tổng chi phí: tổng số tiền phải bỏ ra để bán được hàng như tiền nhập hàng (hay sản xuất), thuê nhân viên, mặt bằng, marketing.

Cách tính lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận trước thuế là khoản tiền mà một doanh nghiệp kiếm được trước khi trừ đi các khoản thuế phải nộp. Để tính lợi nhuận trước thuế, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận trước thuế = Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Trong đó:

 • Tổng doanh thu là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể.
 • Tổng chi phí là tổng số tiền mà doanh nghiệp phải chi ra để sản xuất và kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Chi phí bao gồm các khoản chi tiêu như lương nhân viên, chi phí vận chuyển, chi phí quảng cáo, chi phí thuê nhà, chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chi phí tài chính,…

Cách tính lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế là khoản tiền mà một doanh nghiệp kiếm được sau khi đã trừ đi các khoản thuế phải nộp. Để tính lợi nhuận sau thuế, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế

Trong đó:

 • Lợi nhuận trước thuế là tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí.
 • Thuế là khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước theo quy định của pháp luật. Việc tính thuế phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và quy định của pháp luật.

Cách tính lợi nhuận phần trăm 

Lợi nhuận phần trăm là tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế và doanh thu.

Để tính lợi nhuận phần trăm, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận phần trăm = (Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu) x 100%

Cách tính lợi nhuận tích lũy 

Lợi nhuận tích lũy là tổng lợi nhuận của doanh nghiệp tính từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Để tính lợi nhuận tích lũy, ta có thể sử dụng công thức sau:

Lợi nhuận tích lũy = Lợi nhuận năm 1 + Lợi nhuận năm 2 + … + Lợi nhuận năm n

Trong đó, n là số năm tính từ khi doanh nghiệp thành lập đến thời điểm hiện tại.

Cách tính lợi nhuận gộp
Cách tính lợi nhuận gộp

Cách tính lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi chi phí sản xuất và các chi phí liên quan đến sản phẩm như chi phí vận chuyển, chi phí bảo trì máy móc, chi phí bảo hiểm sản phẩm, chi phí quản lý sản xuất, chi phí tư vấn kỹ thuật và chi phí bảo trì nhà xưởng.

Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí sản xuất – Các chi phí liên quan đến sản phẩm

Trong đó:

 • Doanh thu là tổng giá trị các sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp bán được trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chi phí sản xuất là tổng chi phí để sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ đó, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc thiết bị, chi phí năng lượng và các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất.
 • Các chi phí liên quan đến sản phẩm là các chi phí liên quan đến việc đưa sản phẩm đến tay khách hàng, bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bảo trì máy móc, chi phí bảo hiểm sản phẩm, chi phí quản lý sản xuất, chi phí tư vấn kỹ thuật và chi phí bảo trì nhà xưởng.

Cách tính lợi nhuận thuần

Lợi nhuận thuần là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm cả chi phí tài chính và thuế. Lợi nhuận thuần cho thấy khả năng sinh lợi của doanh nghiệp sau khi trừ đi tất cả các chi phí.

Công thức tính lợi nhuận thuần như sau:

Lợi nhuận thuần = Lợi nhuận gộp – Chi phí hoạt động – Chi phí tài chính – Thuế

Trong đó:

 • Lợi nhuận gộp là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi chi phí sản xuất và các chi phí liên quan đến sản phẩm (đã được trình bày ở trên).
 • Chi phí hoạt động là tổng chi phí để doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh, bao gồm chi phí nhân viên, chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí bảo trì và sửa chữa thiết bị, chi phí thuê văn phòng, chi phí đi lại, chi phí tiêu hao tài sản cố định và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí tài chính là chi phí liên quan đến vay vốn và lãi suất, bao gồm cả chi phí lãi vay và chi phí tài chính khác.
 • Thuế là khoản tiền doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước sau khi đã trừ đi các khoản khấu trừ và giảm trừ theo quy định của pháp luật.

Vai trò của lợi nhuận trong kinh tế là gì

Lợi nhuận (Profit) là một khái niệm quan trọng trong kinh tế và có vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp.

Lợi nhuận được xác định là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí sản xuất, bao gồm cả chi phí cố định và biến động. Nếu một doanh nghiệp có lợi nhuận, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp đó đã tạo ra giá trị cao hơn so với chi phí để sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.

Trong kinh tế thị trường, lợi nhuận có tác động rất lớn đến các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp không có lợi nhuận hoặc lỗ, họ sẽ khó khăn trong việc tăng trưởng, đầu tư vào các dự án mới, hoặc trả lương và thưởng cho nhân viên của mình. Ngược lại, nếu một doanh nghiệp có lợi nhuận cao, họ có thể sử dụng số tiền đó để tăng trưởng, đầu tư vào các dự án mới, tăng cường quảng cáo và tiếp cận thị trường mới, hoặc trả lương và thưởng cao cho nhân viên của mình để giữ chân nhân tài.

Xem thêm: Segmentation là gì? Có tác dụng gì 4 loại Segmentation cần biết!

Xem thêm: Đầu cơ là gì, đặc điểm và sự ảnh hưởng tới thị trường tài chính

Lợi nhuận cũng có thể là một chỉ số đo lường sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận của một doanh nghiệp tăng theo thời gian, điều đó có thể cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, lợi nhuận không phải là tất cả. Đôi khi, một doanh nghiệp có thể có lợi nhuận cao trong một năm nhưng lại có các vấn đề kinh doanh lớn trong tương lai. Do đó, cần phải xem xét nhiều yếu tố khác nhau để đánh giá sức khỏe và hiệu quả của một doanh nghiệp.