Đầu tư nước ngoài là gì, những hình thức đầu tư phổ biến

Đầu tư nước ngoài là gì, những hình thức đầu tư phổ biến, điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài là gì, những điểm cần lưu ý. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây. 

1. Đầu tư nước ngoài là gì

Đầu tư nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân của một quốc gia đưa vốn dưới các hình thức khác nhau vào một quốc gia khác để tiến hành các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Đầu tư nước ngoài được thực hiện dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

Theo pháp luật Việt Nam thì đầu tư nước ngoài có các dấu hiệu sau:

Đầu tư nước ngoài là gì
Đầu tư nước ngoài là gì
 • Người bỏ vốn đầu tư là các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Vốn đầu tư được: dịch chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc có nguồn gốc đầu tư tại Việt Nam và có thể là tiền mặt, tài sản bằng hiện vật hoặc quyền tài sản;
 • Hoạt động đầu tư được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam để thu lợi nhuận và lợi nhuận này có thể được chuyển ra nước ngoài hoặc dùng để tái đầu tư tại Việt Nam;
 • Hoạt động đầu tư có thể được thực hiện dưới hình thức hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Đầu tư nước ngoài có tác dụng mở rộng hợp tác kinh tế với nước ngoài, tranh thủ vốn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lí kinh tế tiên tiến của nước ngoài để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước.

2. Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài là gì

Đầu tư nước ngoài là gì, điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng được những điều kiện như sau :

Để đầu tư vào một quốc gia khác, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật và các điều kiện sau:

 • Có giấy phép đầu tư: Nhà đầu tư nước ngoài cần phải có giấy phép đầu tư của chính phủ hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại đất nước mà họ muốn đầu tư.
 • Tuân thủ quy định về vốn điều lệ tối thiểu: Các quốc gia có thể yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư một số tiền tối thiểu vào quốc gia đó để được cấp giấy phép đầu tư.
 • Tuân thủ quy định về tài sản cố định: Nhà đầu tư nước ngoài cần phải tuân thủ quy định về tài sản cố định của quốc gia đó khi đầu tư vào các ngành công nghiệp cần tài sản cố định.
 • Tuân thủ quy định về thuế: Nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các quy định về thuế của quốc gia đó và tránh việc trốn thuế hoặc trốn thuế thông qua việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.
 • Tuân thủ các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường: Nhà đầu tư nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định về quản lý và bảo vệ môi trường của quốc gia đó.
 • Tuân thủ các quy định về lao động và an toàn lao động: Nhà đầu tư nước ngoài cần phải tuân thủ các quy định về lao động và an toàn lao động của quốc gia đó.

Tùy thuộc vào quốc gia và lĩnh vực đầu tư cụ thể, các điều kiện đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có thể khác nhau.

3. Các hình thức đầu tư nước ngoài là gì

Có nhiều hình thức đầu tư nước ngoài, bao gồm:

 • Đầu tư trực tiếp: Nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp ở nước đầu tư hoặc mua lại cổ phần của một doanh nghiệp trong nước để kiểm soát hoạt động kinh doanh.
 • Đầu tư gián tiếp: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư thông qua các quỹ đầu tư, quỹ chứng khoán, hoặc các công ty môi giới.
 • Đầu tư vào bất động sản: Nhà đầu tư nước ngoài mua các căn hộ, văn phòng, nhà kho, đất đai, hay các dự án bất động sản khác.
 • Đầu tư vào tài chính: Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán, và các sản phẩm tài chính khác.
 • Đầu tư vào nguồn lực: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào nguồn lực tự nhiên như dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, nước, và các nguồn năng lượng tái tạo.
 • Đầu tư vào hợp tác kinh doanh: Nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với các đối tác trong nước để cùng tham gia vào một dự án kinh doanh.
 • Đầu tư vào công nghệ: Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các công nghệ mới, phát triển sản phẩm, hoặc mua quyền sử dụng bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, và các quyền thương mại khác.

Các hình thức đầu tư này đều được quy định trong Luật Đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

4. Những điểm cần lưu ý trong đầu tư nước ngoài là gì

Khi đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Xem thêm: Cầu là gì, những yếu tố ảnh hưởng tới cầu trong kinh tế vĩ mô

Xem thêm: Kinh tế thị trường là gì, Những đặc trưng cơ bản nhất

 • Nghiên cứu thị trường và đánh giá rủi ro: Trước khi đầu tư vào một quốc gia khác, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thị trường và đánh giá rủi ro của việc đầu tư đó. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về nền kinh tế, chính sách đầu tư, văn hóa kinh doanh và pháp luật của quốc gia đó.
 • Chọn đối tác và đối tác địa phương: Các nhà đầu tư nên chọn đối tác có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tại quốc gia đó. Họ cũng nên tìm kiếm đối tác địa phương có kiến thức sâu sắc về thị trường và các quy định pháp luật của quốc gia đó để giúp đỡ trong quá trình đầu tư.
 • Điều chỉnh chiến lược đầu tư: Các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình dựa trên các thay đổi trong môi trường kinh doanh và chính sách đầu tư của quốc gia đó.
 • Quản lý rủi ro: Để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư cần có kế hoạch quản lý rủi ro, bao gồm việc đánh giá rủi ro, giảm thiểu rủi ro và phòng ngừa rủi ro.
 • Tuân thủ pháp luật và quy định địa phương: Các nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định pháp luật và quy định địa phương của quốc gia đó, bao gồm các quy định về thuế, lao động và môi trường.
 • Thực hiện giám sát và kiểm soát: Các nhà đầu tư cần thực hiện giám sát và kiểm soát đầu tư của mình để đảm bảo rằng mọi hoạt động được thực hiện đúng quy trình và đáp ứng các yêu cầu của quốc gia đó.

Tóm lại, đầu tư nước ngoài là một quá trình phức tạp và rủi ro. Các nhà đầu tư cần phải nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, tuân thủ các quy đị