Giá cả hàng hóa là gì – Mối quan hệ của giá cả hàng hóa & giá trị hàng hóa

Giá cả hàng hóa là một thuật ngữ trong kinh tế học cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Vậy giá cả hàng hóa là gì? Yếu tố nào bị ảnh hưởng? Hãy cùng tin tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Giá cả hàng hóa là gì

Giá cả hàng hóa là g

Giá cả hàng hóa là số tiền dùng để mua một loại hàng hóa nhất định, hiểu rộng ra là số tiền mà người mua phải trả để sở hữu và sử dụng một sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản nhất định. Trong kinh tế học vi mô, giá cả hàng hóa là vấn đề thường xuyên được nghiên cứu vì nó sẽ tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ của một quốc gia.

Ví dụ về giá cả hàng hóa

Với giá 30.000 đồng/kg cam, người tiêu dùng A sẵn sàng mua 2 kg cam cho gia đình mình ăn ngày trong những tháng hè nóng bức ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi giá cam tăng lên 60.000 đồng/kg do cam được mùa (cung giảm, cầu không đổi, giá sẽ tăng) thì người tiêu dùng chỉ có ước muốn mua và chỉ đủ tiền mua 1 kg. của cam.

Khi giá cam ở mức 30.000 đồng/kg, mỗi ngày lượng cam bán ra lên đến 10 tấn cam. Nhưng khi giá lên đến 60.000 đồng/kg thì lượng cam bán ra mỗi ngày là 4 tấn cam.

Các yếu tố quyết định giá cả hàng hóa

Giá của hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

Giá trị hàng hóa: là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến giá cả hàng hóa. Giá trị của hàng hóa chịu tác động của năng suất lao động và mức độ phức tạp của việc tạo ra sản phẩm và dịch vụ. Càng nhiều thời gian, lao động và nguồn lực trí tuệ cần thiết để tạo ra một hàng hóa thì giá của nó sẽ càng cao.

Chẳng hạn, giá linh kiện của iPhone 13 Pro đều rơi vào khoảng 570 USD (13 triệu đồng). Tuy nhiên, nếu so sánh với giá bán được Apple niêm yết là 1.099 USD (khoảng 25 triệu đồng) cho iPhone 13 Pro 256GB thì chi phí sản xuất chỉ bằng một nửa.

Giá trị sử dụng của hàng hoá: là công năng, công dụng của hàng hoá, dịch vụ được sử dụng trong đời sống.

Tiền tệ: sẽ tỷ lệ nghịch với giá cả hàng hóa, khi đồng tiền nào có giá thì sẽ mua được nhiều sản phẩm và ngược lại.

Cung cầu thị trường: Trong kinh tế học vĩ mô, cân bằng thị trường là trạng thái mà sản lượng giao dịch và giá cả có khả năng tự ổn định, không chịu áp lực thay đổi. Từ đó tạo ra trạng thái hài lòng giữa người mua và người bán. Khi giá ở trạng thái cân bằng, số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng cung cấp bằng (cung) bằng với số lượng theo mùa mà người mua sẵn sàng cung cấp. Theo quy luật cung cầu, giá cả sẽ thay đổi đơn giản như sau:

  • Cung = Cầu: giá ổn định.
  • Cung > Cầu: giá giảm.
  • Cung < Cầu: giá tăng.

Chính sách kinh tế của một quốc gia: tùy vào tình hình kinh tế của quốc gia mà chính phủ sẽ đưa ra các chính sách tài khóa khác nhau nhằm đưa thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững.

Mối quan hệ giữa giá trị và giá cả của hàng hóa là gì

 Mối quan hệ của giá cả hàng hóa & giá trị hàng hóa

Giá trị của hàng hóa sẽ tỷ lệ thuận với giá cả của hàng hóa.

Giá của một hàng hóa sẽ cao hơn giá trị của nó khi lượng cung thấp hơn cầu thị trường và ngược lại.

Giá trị của hàng hóa là yếu tố quyết định của hàng hóa, khi cung bằng cầu thì giá cả sẽ phản ánh đúng giá trị của hàng hóa đó.

Giải đáp các thắc mắc liên quan đến giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi : Giá cả hàng hóa trên thị trường không đổi, năng suất lao động tăng làm cho giá trị hàng hóa giảm, lợi nhuận tăng.

Yếu tố nào quyết định giá cả hàng hóa : Nhân tố quyết định giá cả của hàng hóa là giá trị của hàng hóa.

Khi giá cả hàng hóa tăng thì cung cầu sẽ thay đổi theo chiều hướng nào : Khi giá cả hàng hóa tăng, cung và cầu sẽ dịch chuyển theo hướng cung và cầu sẽ tăng.

Giá cả hàng hóa là số tiền dùng để mua một loại hàng hóa nhất định, hiểu rộng ra là số tiền mà người mua phải trả để sở hữu và sử dụng một sản phẩm, dịch vụ hoặc tài sản nhất định. Trong kinh tế học vi mô, giá cả hàng hóa là vấn đề thường xuyên được nghiên cứu vì nó sẽ tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ của một quốc gia.