Nước ta gồm những loại rừng nào – Phân chia các loại rừng ở Việt Nam

Nước ta gồm những loại rừng nào. Đáp án đúng là: Nước ta có 3 loại rừng là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé

Nước ta gồm những loại rừng nào - Phân chia các loại rừng ở Việt Nam
Nước ta gồm những loại rừng nào – Phân chia các loại rừng ở Việt Nam

Nước ta gồm những loại rừng nào – Rừng đặc dụng

Rừng đặc dụng là khu rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, là mẫu chuẩn của hệ sinh thái rừng quốc gia, nguồn gen của các loài thực vật rừng, động vật rừng. nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, phục vụ du lịch.

Rừng đặc dụng được chia thành các loại sau:

– Khu bảo tồn thiên nhiên: Khu bảo tồn có giá trị khoa học, lưu giữ nguồn gen động thực vật, Khu bảo tồn thiên nhiên có thể mở cửa phục vụ nghiên cứu khoa học nhưng không mở cửa phục vụ du lịch và các nhu cầu văn hóa khác.

– Vườn quốc gia: Khu bảo tồn có giá trị sử dụng tổng hợp về bảo vệ thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích văn hóa, tham quan và dịch vụ du lịch.

– Khu rừng văn hóa – xã hội, nghiên cứu – thực nghiệm: Khu vực có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị thẩm mỹ hoặc giá trị bảo vệ môi trường và có tác dụng phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ ngơi, giải trí hoặc nghiên cứu khoa học.

– Căn cứ vào đặc điểm sinh thái và chức năng hoạt động của khu vực cụ thể trong rừng, rừng đặc dụng được chia thành nhiều khu vực bao gồm: Khu bảo vệ nghiêm ngặt (còn gọi là vùng lõi); khu phục hồi sinh thái; và khu hành chính, dịch vụ.

Rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ là khu rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ từng trường sinh thái.

Rừng phòng hộ được phân thành các loại sau: Rừng phòng hộ đầu nguồn; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay; rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển và rừng phòng hộ môi trường.

– Rừng phòng hộ đầu nguồn là diện tích rừng thường tập trung ở thượng nguồn các con sông. Nó có tác dụng điều tiết nguồn nước hạn chế lũ lụt, cung cấp nước cho các dòng suối, hồ vào mùa khô, hạn chế xói mòn, bảo vệ đất, hạn chế bồi lắng lòng sông, hồ…

– Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay là loại rừng có tác dụng chính là phòng hộ nông nghiệp, bảo vệ khu dân cư, khu đô thị, khu sản xuất và các công trình khác. Rừng chắn gió, chắn cát bay thường tập trung ở ven biển.

– Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển là loại rừng mọc tự nhiên hoặc được trồng ở cửa sông, được sử dụng chủ yếu để chắn sóng, bảo vệ các công trình ven biển, cố định trầm tích để bồi đắp thành vùng đất mới.

– Rừng phòng hộ môi trường là những dải rừng được trồng bao quanh các khu dân cư, khu công nghiệp, đô thị lớn với chức năng chính là điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái Việt Nam. các khu vực đó và kết hợp phục vụ nghỉ ngơi, du lịch.

Nước ta gồm những loại rừng nào – Rừng sản xuất

Phân chia các loại rừng ở Việt Nam

Rừng sản xuất là rừng kinh doanh gỗ và lâm sản ngoài gỗ, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường. Căn cứ vào nguồn gốc hình thành, rừng sản xuất được phân thành các loại cụ thể như sau:

– Rừng sản xuất là rừng tự nhiên, bao gồm: Rừng tự nhiên, rừng phục hồi bằng khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên; Căn cứ vào trữ lượng bình quân trên ha rừng tự nhiên được chia thành rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo.

– Rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm: Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước và rừng trồng bằng vốn tự đầu tư của chủ rừng (vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh, liên kết không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước). nước) với sự hỗ trợ của Nhà nước và các nguồn khác.

– Rừng giống gồm: Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên hoặc từ rừng tổng hợp; rừng giống là rừng trồng, vườn giống.