Lợi nhuận trước thuế là gì, cách tính lợi nhuận trước thuế chi tiết

Lợi nhuận trước thuế là gì, lợi nhuận trước thuế có vai trò gì đối với phát triển kinh doanh, cách tính lợi nhuận trước thuế chính xác và chi tiết nhất. Cùng tài chính kinh doanh tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau

1. Lợi nhuận trước thuế là gì

Lợi nhuận trước thuế là gì? Lợi nhuận trước thuế (EBIT hay Earnings Before Tax) là phần lợi nhuận doanh nghiệp thu về được sau khi đã trừ đi tất cả chi phí mà chưa trừ đi phần thuế cho cơ quan thuế và tiền lãi. Lợi nhuận trước thuế thường xuất hiện trên các loại báo cáo thu nhập giao dịch và lợi nhuận hay thua lỗ, được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp có được trước khi nộp thuế.

Lợi nhuận trước thuế là gì
Lợi nhuận trước thuế là gì

2. Cách tính lợi nhuận trước thuế chi tiết nhất

Sau khi biết được lợi nhuận trước thuế là gì, chúng ta cùng tìm hiểu cách tính lợi nhuận trước thuế chi tiết nhất như sau. Để xác định lợi nhuận trước thuế là gì, có giá trị là bao nhiêu đối với từng doanh nghiệp, ta sẽ có 2 cách tính như sau:

Cách 1: Cách tính lợi nhuận trước thuế theo chiều thuận (dựa vào doanh thu và chi phí)

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Cách 2: Cách tính lợi nhuận trước thuế theo chiều ngược (dựa vào lợi nhuận sau thuế)

Lợi nhuận trước thuế (EBIT) = Lợi nhuận sau thuế (lãi ròng) + Chi phí lãi vay + Thuế TNDN

  • Nếu lợi nhuận trước thuế EBIT > 0 : Phản ánh doanh nghiệp làm ăn có lãi. Doanh nghiệp đang đi đúng hướng, nên mở rộng và chưa cần thay đổi.
  • Nếu lợi nhuận trước thuế EBIT = 0 : Cho thây doanh nghiệp làm ăn không có lãi, có khi còn không đủ khả năng trả lãi nợ vay và trả thuế TNDN
  • Nếu lợi nhuận trước thuế EBIT <0 : Doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, cần thu hẹp thu hep hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc thực hiện cắt giảm chi phí.

3. Lý do cần xác định lợi nhuận trước thuế là gì

Xác định lợi nhuận trước thuế là rất quan trọng trong quản lý tài chính của một doanh nghiệp vì những lý do sau đây:

  • Đo lường hiệu quả kinh doanh: Lợi nhuận trước thuế giúp đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà không bị ảnh hưởng bởi các khoản chi phí thuế. Điều này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về sự thành công hoặc thất bại trong hoạt động kinh doanh của mình.
  • So sánh kết quả giữa các năm tài chính: Khi tính toán lợi nhuận trước thuế theo cùng một phương pháp trong nhiều năm, doanh nghiệp có thể so sánh và phân tích kết quả tài chính của mình qua các năm. Điều này giúp doanh nghiệp có thể tìm ra những xu hướng dài hạn và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình cho phù hợp.
  • Tính toán thuế phải nộp: Lợi nhuận trước thuế là cơ sở để tính toán thuế phải nộp của doanh nghiệp. Việc xác định lợi nhuận trước thuế chính xác giúp doanh nghiệp tránh các sai sót và tránh phát sinh các khoản phạt từ cơ quan thuế.
  • Quyết định về đầu tư và mua sắm: Lợi nhuận trước thuế cũng là yếu tố quan trọng để xác định khả năng tài chính của doanh nghiệp trong việc đầu tư và mua sắm. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận trước thuế cao, họ có thể đầu tư vào các dự án mới hoặc mua sắm tài sản mới để phát triển kinh doanh. Ngược lại, nếu lợi nhuận trước thuế thấp, doanh nghiệp sẽ cân nhắc lại kế hoạch đầu tư và mua sắm để tránh rủi ro tài chính.

Tóm lại, việc xác định lợi nhuận trước thuế là rất quan trọng trong quản lý tài chính của doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả kinh doanh, tính toán thuế phải nộp, so sánh kết quả giữa các năm và quyết định về đầu tư và mua sắm.

Xem thêm: Liquidity là gì? Tìm hiểu về Liquidity trong chứng khoán và tiền điện tử

Xem thêm: Có mấy loại thị trường trong Kinh Tế và Marketing