PCI là gì và những tiêu chí đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh PCI

PCI là gì? Bài viết dưới đây của tài chính kinh doanh sẽ cung cấp cho bạn đọc tất cả những thông tin liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam hiện nay.

Khái niệm chỉ số PCI là gì

Khái niệm chỉ số PCI là gì
Khái niệm chỉ số PCI là gì

PCI (viết tắt cum từ tiếng Anh Provincial Competitiveness Index) là khải niệm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dùng để xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong việc điều hành nền kinh tế và xây dựng môi trường thuận lợi cho nền kinh tế. phát triển DNTN.

Chỉ số PCI dùng để làm gì?

PCI được Việt Nam triển khai thí điểm từ năm 2005 tại 42 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Một năm sau, chỉ số được đo lường trên tất cả các tỉnh/thành phố trên cả nước, có bổ sung các thành phần cho phù hợp qua từng năm.

Chỉ số PCI không nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học đơn thuần mà nó nhìn nhận, biểu dương hoặc phê bình những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao hay thấp.

Thay vào đó, hãy nhìn vào PCI và tìm hiểu lý do tại sao một số tỉnh/thành phố vượt trội so với những tỉnh/thành phố khác về phát triển kinh tế khu vực tư nhân, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế. Từ đó, cung cấp thông tin hữu ích cho lãnh đạo các tỉnh/thành phố để xác định các lĩnh vực và cách thức cải thiện PCI.

Báo cáo chỉ số PCI có nhiều tiêu chí đánh giá không?

Hiện nay, có 10 chỉ tiêu dùng để tính CPI của một tỉnh/thành phố cụ thể như sau:

1. Chi phí gia nhập thị trường.

2. Tiếp cận và sử dụng đất đai.

3. Môi trường kinh doanh minh bạch và công khai thông tin doanh nghiệp.

4. Chi phí không chính thức.

5. Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng.

6. Môi trường cạnh tranh.

7. Chính phủ năng động, sáng tạo trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

8. Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh có chất lượng cao.

9. Chính sách đào tạo lao động.

10. Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và đảm bảo an ninh, trật tự.

Cách tính PCI

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được xây dựng theo ba bước:

Bước 1: Thu thập thông tin từ dữ liệu chè điều và từ các nguồn đã công bố khác.

Bước 2: Tính 10 thành phần trên thang điểm 10.

Bước 3: Gán quyền số và tính chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tổng hợp điểm bình quân gia quyền là 10, chỉ số thành phần trên thang điểm tối đa là 100.

Tóm tắt nhanh về PCI

Tóm tắt nhanh về PCI

Chỉ số PCI là gì?

PCI là khái niệm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh dùng để xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam về quản lý kinh tế và xây dựng môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp dân doanh phát triển. Chỉ số PCI bao gồm 10 thành phần chính đánh giá và có 3 bước để tính chỉ số này.

Chỉ số PCI đo lường điều gì?

Chi phí gia nhập thị trường và tiếp cận sử dụng đất đai, Môi trường kinh doanh minh bạch, công khai thông tin doanh nghiệp, Chi phí không chính thức, Thời gian thanh kiểm tra và thực hiện các quy định, Thủ tục hành chính nhanh chóng, Môi trường cạnh tranh, Chính quyền năng động, sáng tạo trong giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, Cao – Chất lượng dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Chính sách đào tạo lao động, Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và giữ vững an ninh trật tự.

PCI bắt nguồn từ nước nào?

PCI có nguồn gốc từ Việt Nam và được phát triển bởi một nhóm chuyên gia trong và ngoài nước đến từ VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) và USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ).